Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Policjanci ostrowskiej i pleszewskiej komendy wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta rozmawiali o zagrożeniach z seniorami, uczestniczącymi w turnusie rehabilitacyjnym. Spotkanie odbyło się w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu. Podczas spotkania zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz oszustwa, na które narażeni są najczęściej seniorzy. To kolejne działania policjantów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych.

Profilaktyk społeczny z ostrowskiej i pleszewskiej komendy nadkom. Krzysztof Kula i asp. Monika Lis – Rybarczyk wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Pleszewie -  Małgorzatą Naderą spotkali się z seniorami w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu.  W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel PIP Andrzej Zalewski i przedstawiciel KRUS w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Będzieszak. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczny Senior”. Jego głównym celem było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

Mundurowi podkreślali, że sprawcy w sposób wyrachowany wyłudzają pieniądze, narażając osoby starsze i chore na utratę często wszystkich zgromadzonych oszczędności. Przypomnieli metody jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. „na wnuczka”, „na wypadek”, „pracownika instytucji” i „policjanta”. Seniorzy mieli również okazję dowiedzieć się jak ochronić mieszkanie przed włamaniem. 

Nie zabrakło również informacji na temat problematyki bezpieczeństwa osób starszych jako uczestników ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.
Od Rzecznika Konsumentów osoby starsze dowiedziały się jakie są ich prawa i obowiązki jako konsumenta, w jaki sposób złożyć reklamację oraz jakie środki ostrożności zachować podczas podpisywania umów. 

Poprzez podjętą inicjatywę policjanci chcą zwiększyć świadomość seniorów i tym samym zmniejszyć liczbę przestępstw popełnianych na ich szkodę. 

ML-R/MŁ