Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Ostrowscy policjanci podsumowali wielkopolskie działania wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, podczas których, w szczególny sposób zwracali uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych.

Policjanci na terenie powiatu ostrowskiego, 12 kwietnia przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze reagowali na każde wykroczenie popełniane przez pieszych i kierujących jednośladami oraz dyscyplinowali kierowców stwarzających zagrożenie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. Tylko w ciągu jednego dnia, ostrowscy policjanci ujawnili blisko 80 wykroczeń drogowych. Ponad 30 to wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych. Natomiast przechodzenie w miejscach niedozwolonych to jedno z najczęstszych wykroczeń, jakie popełniają piesi.

Funkcjonariusze zatrzymali też 13 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdu.

Istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podejmowania zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach i przejściach dla pieszych, także w obszarze zabudowanym. Natomiast kierujący pojazdami muszą pamiętać, że bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków to jest m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.