Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

W dniach 6 – 10 maja 2019 r w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u  uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie“ realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna pierwsza grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w szkoleniu job shadowing w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald – REHA – Schleusingen –Niemcy.

Nauczyciele mieli okazję obserwować organizowany w dniu 6 maja 2019 r Dzień Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Congress Centrum Suhl, który odbywał się pod hasłem #MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir (#misjawłączenie - Przyszłość zaczyna się od Ciebie).

zdjecie

Pozostałe zajęcia odbywały się zgodnie z programem pobytu:

- zwiedzanie centrum DOMINO w Suhl (Dynamik-Orientierung- Miteinander-Integration-Normalität-Offenheit) - specjalnej placówki dla młodzieży i dorosłych z głęboką niepełnosprawnością, którzy dzięki warsztatom i zajęciom rewalidacyjnym, częściowo się uczą, a częściowo kształcą zawodowo i najprostszych czynnościach życiowych,

- obserwacja w Oberrod - warsztaty dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie do pracy i praca zawodowa niepełnosprawnych, zwiedzanie warsztatów – miejsc pracy osób z niepełnosprawnością,

- zwiedzanie Wohnheime w Schleusingen – dom mieszkalny Haus Bienenkorb, jeden z 6 działających pod kierunkiem REHA - oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), także intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek „domach”, które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać usamodzielnianie się,

- obserwacje w ośrodku rehabilitacji zawodowej w Schleusingen - zapoznanie się z prowadzonym w REHA kształceniem specjalnym zawodowym oraz powiązaniu z agencją pracy i zakładami pracy, obserwacje w zakresie: orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy; kształcenia zawodowego w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych intelektualnie; doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym,

- indywidualny udział w zajęciach w szkole podstawowej specjalnej i w Schleusingen – Lindenschule

- dzień warsztatowy w „szkolnej firmie” Lindelei.

We wszystkich placówkach nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją szkolną, planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli, doradców zawodowych, psychologa, pedagoga, specjalistów. Byli przyjmowani bardzo serdecznie. Mieli możliwość aktywnego poznawania działania REHA we wszystkich jego obszarach.

W godzinach popołudniowych uczestnicy szkoleń brali udział w programie kulturowym. Podczas pobytu w Niemczech zwiedzili Suhl, Erfurt, Schleusingen i Coburg.

Program pobytu był bardzo dobrze przygotowany i na szkolenie oraz zwiedzanie wykorzystano każdą chwilę. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, pełni nowych wrażeń i pomysłów do swojej pracy zawodowej.

W sumie w projekcie udział weźmie 36 nauczycieli ZSS w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt jest efektem współpracy szkoły z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Odwiedzin: 24
img_0005.jpg img_0013.jpg img_0022.jpg img_0086.jpg img_0160.jpg img_0183.jpg img_0251.jpg img_20190505_wa0002.jpg resized_20190508_135301.jpg resized_20190510_115753_001.jpg