Niemal w wigilię 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. na zaproszenie Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz prof. Jerzego Pietrzaka- byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim- w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego odbyło się spotkanie z uczestnikami tamtych wydarzeń, członkami Komitetów Obywatelskich.

zdjecie

Utworem „Wolność” Marka Grechuty w wykonaniu Adama Wasieli rozpoczęło się niedzielne spotkanie 2 czerwca 2019 roku „Co zostało z tamtych dni” -upamiętniające 30 lat polskiej demokracji.

- Droga do pełnej wolności miała jeszcze wiele zakrętów, wielu ma swoją szczegółową i subiektywną ocenę. Zanim mogliśmy cieszyć się pełnią wolności, musiał runąć nie tylko ten berliński mur, ale wiele innych, które wzniesiono przez lata. Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości, że wybory 4 czerwca 1989 roku uruchomiły proces do pełnej demokratyzacji, uruchomiły proces, którego nikt nie potrafił zatrzymać. Była to nasza droga do wolności – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski

zdjecie

Gościem honorowym niedzielnego spotkania był dr Paweł Łączkowski Wicepremier Rządu RP w latach 1989 -1991, prawnik i socjolog, emerytowany profesor UAM w Poznaniu, były wicedyrektor Instytutu Socjologii i członek Senatu Uczelni.

zdjecieCzłonek NSZZ „Solidarność” od 1980 r., delegat poznańskiego środowiska akademickiego do Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki 1981, potem działacz konspiracyjnego Społecznego Komitetu Nauki. Poseł na Sejm RP (z okręgu poznańskiego) trzech kadencji: 1989-1991 (z listy Komitetów Obywatelskich „Solidarność”) oraz 1991-1993 i 1997-2001 (z Partii Chrześcijańskich Demokratów); wiceprzewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) 1989-1991; wicepremier 1992-1993. Założyciel i sekretarz generalny Partii Chrześcijańskich Demokratów (PChD) 1990, przewodniczący wspomnianej partii 1992-1999; członek krajowego kierownictwa Akcji Wyborczej Solidarność (AWS) 1997-2001. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1997-2001.Wycofał się z życia politycznego w 2001 r.

Tego dnia obecni byli członkowie i współpracownicy komitetów obywatelskich „Solidarność”, przedstawiciele władz regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa oraz młodzież ówczesna, która zaangażowana była w propagandę wyborczą, przedstawiciele władz różnych szczebli parlamentarzystów byłych i obecnych, władze samorządów, powiatu ostrowskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin ościennych, szefowie instytucji, duchowieństwo, a także Ci, którzy sprawowali władzę w mieście i województwie podczas pamiętnych wyborów 4 czerwca.

Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego profesora Jerzego Pietrzaka z byłym Wicepremierem Pawłem Łączkowskim. Głos w dyskusji zabrali także goście zgromadzenia na sali, co pozwoliło wyjaśnić sobie kilka zależności w otaczającej nas obecnie rzeczywistości społeczno- politycznej, która jest wypadkową decyzji m.in. sprzed 30 lat.

zdjecie

Pragnąc zostawić pamiątkę po tym wydarzeniu staraniem władz Powiatu Ostrowskiego odlany został medal autorstwa Szymona Wasielaka, którym uhonorowani zostali założyciele Komitetu Obywatelskiego „Solidarność'' w Ostrowie, jego członkowie przed 4 czerwca 1989 rokiem oraz organizatorzy KO w terenie.

Pierwszy honorowy medal trafił w ręce Pana Pawła Łączkowskiego. Następnie o odebranie medali z rąk Starosty Ostrowskiego proszeni zostali członkowie założycieli Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowie:

zdjecie

 1. Jerzy Pietrzak
 2. Aleksandra Kierstein
 3. Witold Baumgart
 4. Bogdan Gibasiewicz
 5. Jerzy Grzegorski
 6. Zenon Kempiński
 7. Maria Kornaszewska-Stawik
 8. Jerzy Minta
 9. Jerzy Sówka

10. Antoni Sukiennicki

11. Józef Wróbel

zdjecie

Medalami wyróżnieni zostali także członkowie, którzy dołączyli do Komitetu przed 4 czerwca 1989 r.

zdjecie

 1. Cezary Nowakowski
 2. Marek Czemplik
 3. Michał Matyśkiewicz,
 4. Zbigniew Urbaniak
 5. Antoni Majka
 6. Lech Górski
 7. Andrzej Pawłowski
 8. Paweł Rajski
 9. Witold Banach

10. Witosław Gibasiewicz

11. Cezary Janiszewski

12. Michał Jarnecki

13. Andrzej Kornaszewski

14. Maria Owczarek

15. Andrzej Szeląg

16. Andrzej Wardeński

zdjecie

O odebranie medalu dla nieobecnej Anieli Knapowskiej Mikołajczyk poproszony został mąż Jerzy Mikołajczyk. Kilku członków Komitetu niestety już zmarło, wśród m.in. Jerzy Koralewski i Zdzisław Marcinkowski. Medal przekazany został wdowom- Barbarze Koralewskiej i Zdzisławie Marcinkowskiej.

zdjecie

Pamiątkowymi medalami uhonorowano także organizatorów Komitetów Obywatelskich na terenie obecnego powiatu ostrowskiego: 

 1. Danutę Dybol (Odolanów),
 2. Ireneusza Mądry (Raszków),
 3. Marka Kądzielę (Raszków),
 4. Tomasza Ławniczaka (Nowe Skalmierzyce).

Uhonorowanie specjalne:

Ks. prał. Alfred Mąka –patron ostrowskiego KO i współorganizator kilku komitetów w województwie kaliskim,

Alicja Kędzia – działaczka KO w Choczu, zastępca przewodniczącego sejmiku województwa kaliskiego,

Piotr Grabarz– nauczyciel historii w I LO w Ostrowie, w 1989 r. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Kępnie i z-ca przewodniczącego Komitetu w województwie kaliskim.

zdjecie

Spotkanie zakończyło się uroczystym toastem, tortem i długimi rozmowami m.in. przy kronice wydarzeń z tamtych lat.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 71
dsc_0963.jpg dsc_0964.jpg dsc_0971.jpg dsc_0973.jpg dsc_0974.jpg dsc_0975.jpg dsc_0977.jpg dsc_0979.jpg dsc_0981.jpg dsc_0982.jpg dsc_0987.jpg dsc_0991.jpg dsc_0992.jpg dsc_0994.jpg dsc_0996.jpg dsc_1004.jpg dsc_1010.jpg dsc_1019.jpg dsc_1020.jpg dsc_1023.jpg dsc_1033.jpg dsc_1037.jpg dsc_1039.jpg dsc_1047.jpg dsc_1050.jpg dsc_1054.jpg dsc_1057.jpg dsc_1061.jpg dsc_1069.jpg dsc_1071.jpg dsc_1081.jpg dsc_1090.jpg dsc_1094.jpg dsc_1100.jpg dsc_1101.jpg dsc_1103.jpg dsc_1104.jpg dsc_1105.jpg dsc_1114.jpg dsc_1118.jpg dsc_1121.jpg dsc_1123.jpg dsc_1125.jpg dsc_1127.jpg dsc_1133.jpg dsc_1136.jpg dsc_1137.jpg dsc_1138.jpg dsc_1140.jpg dsc_1152.jpg dsc_1154.jpg dsc_1157.jpg dsc_1158.jpg dsc_1185.jpg img_1986.jpg img_1992.jpg img_1998.jpg