Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Wczoraj, 5 czerwca w ramach akcji "Prędkość - Zero Tolerancji", ostrowscy policjanci przeprowadzili działania, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących dozwolonych limitów prędkości.

Podczas działań "Prędkość - Zero Tolerancji" na drogach Wielkopolski, pojawiła się większa liczba oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, również tych wyposażonych w wideorejestratory, które są doskonałym narzędziem w walce z piratami drogowymi.

Głównym celem tych działań jest zmiana nawyków i świadomości kierowców i egzekwowanie konsekwentnego stosowania się do obowiązujących przepisów oraz przypomnienie kierowcom o tym, że prędkość pojazdu należy bezwzględnie dostosować do warunków panujących na drodze. Im więcej osób będzie poruszało się z dozwolona prędkością, tym na naszych drogach będzie bezpieczniej.

Podsumowując, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy skontrolowali blisko 100 pojazdów. Ujawnili ponad 70 wykroczeń, blisko 60 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Policjanci zatrzymali też 13 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdu.

Akcja „Prędkość- Zero Tolerancji” to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest walka z "piratami" drogowymi.

Policjanci apelują o spokojną i rozsądna jazdę, respektowanie obowiązujących przepisów i zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego.