24 czerwca na cmentarzu w Gostyczynie odbyła się uroczysty apel z okazji poświęcenia nagrobka tragicznie zmarłych policjantów Policji Państwowej Marcina Barłoga i Walentego Szulca.

            „Posterunek Policji Państwowej w Gostyczynie mieścił się przy drodze z Kalisza do Grabowa, w budynku oznaczonym nr 22. Podczas zaborów znajdował się tam komisariat policji pruskiej, gdzie urzędowali żandarmi. Po odzyskaniu niepodległości obiekt nie zmienił swojego przeznaczenia. W 1920 roku umiejscowiono tam polski posterunek. Pierwszymi skierowanymi do tej placówki funkcjonariuszami byli Marcin Barłóg i starszy od niego o 4 lata Walenty Szulc. Wcześniej Marcin Barłóg ponad siedem lat służył w armii pruskiej. Następnie niemal całą wojnę spędził na froncie i walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Mogłoby się wydawać, że służba w tak małej wiosce na odległej prowincji będzie bardzo spokojna, Tymczasem już po kilkunastu miesiącach 42-letni Walenty Szulc i 38-letni Marcin Barłóg zostali zamordowani krótko przed północą w nocy z 2 na 3 sierpnia 1921 roku na polu w Chotowie. Pogrzeb odbył się 5 sierpnia 1921 roku. Byli oni pierwszymi policjantami, jacy zginęli na służbie w powiecie ostrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym.”

Symbolem pamięci policjantów Marcina Barłoga i Walentego Szulca, którzy utracili życie w okresie międzywojennym była renowacja ich nagrobka. Uroczysta Msza Święta i apel z poświęcenia nagrobka, złożenia wiązanek i zapalenia zniczy odbyła się wczoraj, 25 czerwca na cmentarzu w Gostyczynie.

W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Tomasz Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pan Jerzy Łukasz Walczak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta panem Tadeuszem Orzechowskim, Zastępcą Przewodniczącego panią Renatą Nogaj oraz przedstawicielami gminy, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Gostyczynie ksiądz kanonik Michał Pacholczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach pan Tomasz Guliński wraz z nauczycielami i uczniami klas prawno-policyjnych, Prezez Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jacek Łusiak wraz z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyczynie, sołtys wsi Gostyczyna pan Karol Pietrzak, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie pani Monika Sikora wraz z pocztem sztandarowym i uczniami.

Specjalnym gościem była wnuczka policjanta Marcina Barłoga pani Krystyna Kostrzewa.

Po przemówieniach zaproszonych gości, ksiądz kanonik Michał Pacholczyk poświęcił nagrobek. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców na nagrobku tragicznie zmarłym policjantom.

Uroczystość była jednocześnie okazją do oddania hołdu wszystkim funkcjonariuszom, dla których wierność policyjnej przysiędze stanowiła wartość nadrzędną. Niech pamięć o Nich trwa wiecznie.

Poległym w służbie - cześć Ich pamięci!


 

 • zdjęcie zrobione w kościele, przedstawia umundurowanych policjantów i strażaków oraz kobietę i nastoletnią dziewczynę. Wszystkie osoby siedzą w kościelnych ławkach
 • policyjny sztandar oddaje hołd przed ołtarzem kościoła
 • umundurowana policjantka czyta w kościele treści z pisma świętego, za nią w tle znajduje się ołtarz
 • umundurowana policjantka czyta w kościele treści z pisma świętego, za nią w tle znajduje się ołtarz
 • zdjęcie zrobione w kościele, umundurowani policjanci, strażacy, poczty sztandarowe, osoby cywilne stoją w ławkach kościelnych
 • zdjęcie zrobione w kościele, przedstawia policyjny poczet sztandarowy, składający się z trzech umundurowanych policjantów, jeden z nich trzyma sztandar komendy, na zdjęciu widoczne są również osoby siedzące w ławkach
 • dziewczynka, która jest w poczcie sztandarowym wychodzi z kościoła, za nią widoczny jest sztandar szkoły
 • zdjęcie wykonane na cmentarzu, przedstawia umundurowanych policjantów i stojący na baczność poczet sztandarowy, składający się z trzech umundurowanych policjantów, jeden z policjantów trzyma sztandar komendy
 • zdjęcie wykonane na cmentarzu, przedstawia umundurowanych policjantów i strażaków, oraz zaproszonych na uroczystość gości, kobieta i mężczyzna trzymają w ręce wiązanki kwiatów
 • zdjęcie wykonane na cmentarzu, umundurowany policjant, który jest dowódcą uroczystości składa meldunek komendantowi jednostki Policji, w tle widoczni są umundurowani policjanci oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Tomasz Ławniczak, który w ręce trzyma wiązankę kwiatów

Geek ElasticSearch