Ponad 91 proc. uczniów liceów prowadzonych przez Powiat Ostrowski zadało tegoroczny egzamin maturalny. To wynik znacznie lepszy niż średnia krajowa i wielkopolska. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiecie przystąpiło 1121 uczniów liceów oraz zespołów szkół.

Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej w maju 2019 roku przystąpiło:

- w skali kraju  -  247 230 z czego maturę zdało 199 056 uczniów tj. 80,5 %, prawo do poprawki ma 31 883 uczniów tj. 12,9 % a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 16 291 uczniów tj. 6,6 %,

- w województwie wielkopolskim  -  22 441 z czego maturę zdało 18 057 uczniów tj. 80,5 %, prawo do poprawki ma 2 931 uczniów tj. 13,0 % a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 1 453 uczniów tj. 6,5 %,

- w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski  -  1121 z czego maturę zdało 938 uczniów tj. 83,7%, prawo do poprawki ma 131 uczniów tj. 11,7 % a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 52 uczniów tj. 4,6%.

Dla szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski w rozbiciu na typy szkół dane przedstawiają się następująco:

Licea ogólnokształcące – do egzaminu maturalnego przystąpiło 602 absolwentów:

zdało maturę  - 552 uczniów tj. 91,7 %,

prawo do poprawki  - 37 uczniów tj. 6,1 %,

nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  13 uczniów tj. 2,2 %.

zdjecie

Zespoły szkół – do egzaminu maturalnego przystąpiło 519 absolwentów:

zdało maturę  - 386 uczniów tj. 74,4 %,

prawo do poprawki  - 94 uczniów tj. 18,1 %,

nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu  -  39 uczniów tj. 7,5 %.

zdjecie

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 60
licea_.jpg licea_i_technika.jpg technika.jpg