9 lipca w ramach akcji "Kaskadowy pomiar prędkości, ostrowscy policjanci przeprowadzili działania, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących dozwolonych limitów prędkości.

Podczas działań na terenie całego kraju pojawiła się większa liczba oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, również tych wyposażonych w wideorejestratory, które są doskonałym narzędziem w walce z piratami drogowymi.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na  prowadzeniu statycznej kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często niezbyt długim, odcinku drogi.

Głównym celem tych działań jest zmiana nawyków i świadomości kierowców i egzekwowanie konsekwentnego stosowania się do obowiązujących przepisów oraz przypomnienie kierowcom o tym, że prędkość pojazdu należy bezwzględnie dostosować do warunków panujących na drodze. Im więcej osób będzie poruszało się z dozwolona prędkością, tym na naszych drogach będzie bezpieczniej.

Podsumowując, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ostrowskiej komendy skontrolowali 140 pojazdów. Ujawnili 114 wykroczeń, ponad 70 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Policjanci zatrzymali też 17 dowodów rejestracyjnych głównie za za zły stan techniczny pojazdu.

Policjanci apelują o spokojną i rozsądna jazdę, respektowanie obowiązujących przepisów i zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego.