Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Jak wygląda struktura organizacyjna Policji, czym zajmują się policjanci poszczególnych wydziałów – o tym wszystkim dowiedzieli się uczniowie klasy I o profilu prawno-policyjnym z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczniowie I klasy o profilu prawno-policyjnym ostrowskiego ekonomika uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez mundurowych. Młodzież, która po raz pierwszy odwiedziła komendę, powitał Komendant Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Piotr Wilkowski.

O pracy w Policji opowiedział uczniom nadkom. Krzysztof Kula. Omówił on strukturę organizacyjną jednostki, charakteryzując krótko pracę każdego z wyszczególnionych zespołów. Mówił również o wymogach, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji.

Od technika kryminalistyki sierż.sztab. Łukasza Stefańskiego uczniowie dowiedzieli się jakie zadania realizuje ten zespół, oraz na czym polega praca technika.

Zasady musztry policyjnej zarówno w teorii jak i w praktyce, jak również zapoznanie z pracą policjanta Wydziału Prewencji przeprowadził Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dariusz Jakuszkowiak wraz z mł.asp. Piotrem Płócienniczakiem.