Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Policjanci z Wielkopolski prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Ich genezą jest troska o bezpieczeństwo w szczególności pieszych i kierujących rowerami, czyli tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Dlatego też, po raz kolejny ostrowscy policjanci w trakcie działań wręczają pieszym i rowerzystom elementy odblaskowe.

W ramach realizowanych działań o zasięgu wojewódzkim funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi i rowerzyści nie łamią przepisów ruchu drogowego.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie czy poruszają się w terenie zabudowanym, czy poza nim, muszą zachować szczególną uwagę, ponieważ w zderzeniu z jakimkolwiek pojazdem mechanicznym ich szanse na przeżycie są niewielkie. Warto zapamiętać, że bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. Tę „starą” prawdę znają wszyscy, ale jeszcze wielu pieszych nie używa elementów odblaskowych poruszając się po zmierzchu. Pamiętajmy, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków to obowiązek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w mieście.

Dlatego też, policjanci ostrowskiej drogówki na drogach regionu po raz kolejny przypominają jak ważne jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, wręczając m. in. pieszym i rowerzystom odblaski.