Trwa Tydzień Mediacji, w tym w czwartek obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym.

Od 14 do 18 października trwa "Tydzień Mediacji", a w najbliższy czwartek, 17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Na stronie Internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pliki z możliwością ich pobrania: Informacje o mediacji karnej.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/publikacje-akty-prawne-statystyki

W ramach Tygodnia Mediacji policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego ostrowskiej komendy pełniący dyżur w godzinach 10:00-18:00 udzielają informacji w zakresie mediacji w sprawach karnych, cywilnych.