22 października 2019 roku, w dniu wspomnienia liturgicznego Świętego Jana Pawła II, już po raz trzynasty, odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II”. Organizacją przedsięwzięcia, jak co roku, zajęła się Justyna Baraniak, nauczyciel- katecheta ZSP CKU.

zdjecie

Muzyczne spotkanie uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dedykowane były Wielkiemu Polakowi, który niestrudzenie apelował do młodych, by dawali świadectwo wierze. Jan Paweł II, to Papież pokoju, wielki pielgrzym, teolog, przyjaciel młodych i każdego człowieka, a także uosobienie skromności i pokory. Jednocześnie umiał przebaczać i prosić o wybaczenie, radował się  i pokornie znosił cierpienie, modlił się i uczył rozmodlenia, śpiewał i pochylał się nad chorymi, podróżował i pisał książki. Jego modlitwa, myśli i miłość  do Boga ogarniała cały świat, a nauczanie wciąż aktualne.

XIII Przegląd rozpoczął – jak wszystkie poprzednie – Święty Jan Paweł II, tym razem słowami, które wypowiedział podczas IV pielgrzymki w Płocku 7 czerwca 1991 roku: „Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju.”

zdjecie

Przegląd skupił  w murach ZSPCKU ponad 200 wykonawców, którzy walczyli o tytuł i uznanie w  dwóch kategoriach wiekowych – od 12 do 15 roku życia i powyżej 15 roku życia. Podobnie jak w minionych latach na scenie pojawiła młodzież ze szkół, parafii, domów kultury z terenu przede wszystkim diecezji kaliskiej, ale spoza niej także.

Prezentacjom poszczególnych uczestników przysłuchiwało się profesjonalne jury w składzie:

Przewodniczący - Ksiądz Grzegorz Mączka - kapłan zafascynowany Słowem Bożym i muzyką. Klawiszowiec, organista, akompaniator. Równocześnie związany jest z projektami muzycznymi Festiwal Życia Abba Pater, chór Musica Nova Calissiensis oraz Abba Pater Music.

Jadwiga Smok - animatorka kultury muzycznej, muzyk instrumentalista, dyrygent i kierownik zespołów chóralnych. Osoba oddana muzyce i muzykowaniu w ogóle. Przez wiele lat - kierownik artystyczny Chóru Lira - Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych.

Natalia Iwanek - piosenkarka występująca od lat na lokalnej scenie muzycznej, wokalistka zespołu Natamaran i  współautorka ich utworów, współkompozytor piosenek dla młodzieży o tematyce proekologicznej przeznaczonych do nauki języka angielskiego.

zdjecie

Już Święty Augustyn mówił „ Jeśli kto miłuje ten śpiewa”. Dla niektórych, ta forma modlitwy stała się pasją, szlifowaniem swojego muzycznego talentu. Jest to jednocześnie osobista wędrówka do najgłębszych zakątków wiary. Muzyka ubrana w piękne słowa, od zawsze wzbudzała zachwyt, a dla wykonawców sama w sobie jest świadectwem prawdy, działającej na zmysły i  poruszającej serca.

Dzisiejsze święto było więc nie tylko propagowaniem pieśni religijnych, ale również prezentacją umiejętności, artystycznego dorobku, a nade wszystko integracją  środowisk młodzieży chrześcijańskiej i propagowaniem wartości chrześcijańskich.

Przegląd uświetnił, tradycyjnie już, występ gwiazdy – tym razem Doroty Osińskiej, polskiej aktorki i piosenkarki, która zdobyła rozgłos dzięki udziałowi w drugiej edycji The Voice of Poland. Artystka ma na swym koncie 4 solowe albumy, setki zagranych koncertów, liczne cenne nagrody muzyczne. Dorota Osińska współpracowała z największymi osobowościami ze świata kultury, a byli to między innymi Korcz, Konieczny Szczepkowska, Jose Carreras, Rick Alison.

zdjecie

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

Grand Prix przyznano

Sarze Kasprzak z Liceum Ogólnokształcącego nr 1  w Kępnie

W kategorii wiekowej do 15 lat

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :

 1. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Wysocku Wielkim „Dziewczyny i Spółka”
 1. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Chynowej
 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Kotowiecku

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

 1. Maria Kupczyk - Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wlkp.
 1. Aleksandra Bilska - Parafia Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp.
 1. Kamil Krzemiński – Parafia św. Stanisława Kostki w Doruchowie

W kategorii wiekowej od 15 lat

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :

 1. Zespół „Fresh”
 1. Zespół „Autokorekta” Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.
 1. Zespół „Canto” Technikum nr 1 przy ZSP w Kępnie

       3. Duet Maja Kasprzak i Sara Kasprzak Liceum nr 1 w Kępnie

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

 1. Maja Psiuk – Publiczne Liceum Sióstr Salezjanek
 1. Maja Kasprzak – Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
 1. Klaudia Walczak – Publiczne Liceum Sióstr Salezjanek

Wyróżnienie przyznano –

Kinga Lis – Odolanowski Dom Kultury

Podobnie jak w poprzednich latach laureaci tegorocznej imprezy otrzymali z rąk zaproszonych gości cenne nagrody w postaci obrazów z wizerunkiem aniołów. Autorką wszystkich nagród (ale także projektów logo, plakatów, zaproszeń, dyplomów i scenografii) jest Barbara Zabłocka – działająca w środowisku ostrowskim artystka i malarka. Anioły przedstawione przez Barbarę Zabłocką, budzą zachwyt, a jednoczenie zmuszają do zadumy i refleksji.

Organizatorami Przeglądu są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Radą Rodziców oraz funkcjonującym przy szkole Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego. Współorganizatorami byli Powiat Ostrowski i Gmina Przygodzice wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach. Finansowo wsparli: Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Przygodzicach, Przygodzickie Stowarzyszenia Absolwentów, Miasto Ostrów Wielkopolski, Centrum Rozwoju Komunalnego Ostrów Wielkopolski, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ostrów Wielkopolski, Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski, Uczniowski sklepik „Cencik”.

Odwiedzin: 55
img_4614.jpg img_4763.jpg img_4825.jpg img_4871.jpg img_4944.jpg img_4957.jpg img_5034.jpg img_5037.jpg img_5043.jpg img_5052.jpg img_5105.jpg img_5111.jpg img_5121.jpg img_5125.jpg img_5141.jpg img_5160.jpg img_5163.jpg img_8153.jpg img_8445.jpg img_8546.jpg img_8557.jpg img_8656.jpg img_8666.jpg img_8672.jpg