Dzielnicowi ostrowskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą "Bezpieczny Przejazd kolejowy" oraz „Infrastruktura”. Celem działań było m. in. zwrócenie uwagi użytkownikom dróg na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w okolicach torów oraz przejazdów kolejowych.

Wczoraj, 11 grudnia na terenie miasta w rejonie przejazdów kolejowych dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny Przejazd kolejowy”.

Celem działań było zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności na przejazdach oraz utrwalenie wśród kierowców nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Także legalność funkcjonowania skupów złomu była kontrolowana przez policjantów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze zwracali też uwagę czy nie dochodzi do popełniania przestępstw na obszarze kolejowym np. kradzieży elementów metalowych.

Policjanci przypominają:

- dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy zachować szczególną ostrożność,
- gdy widzimy czerwony sygnał obowiązkowo zatrzymajmy się przed przejazdem kolejowym,
- gdy czekamy przed przejazdem kolejowym, przez który przejeżdża pociąg, możemy ruszyć dopiero po całkowitym uniesieniu się szlabanu i wyłączeniu czerwonego sygnału,
- gdy jesteśmy świadkami zdarzenia natychmiast poinformujmy o tym Policję i inne służby ratunkowe.

Jedną z przyczyn wypadków, powodowanych przez kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych jest: brak reakcji na znak STOP, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, wjeżdżanie pod opadające rogatki, ignorowanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych o nadjeżdżającym pociągu.