Ostrowscy policjanci podsumowali wielkopolskie działania wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, podczas których, w szczególny sposób zwracali uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych.

W dniu 23 stycznia policjanci przeprowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na terenie całego powiatu ostrowskiego. Funkcjonariusze reagowali na każde wykroczenie popełniane przez pieszych i kierujących jednośladami oraz dyscyplinowali kierowców stwarzających zagrożenie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego.

W ciągu tego dnia ostrowscy policjanci ujawnili 123 wykroczenia drogowe. Większość wykroczeń to wykroczenia popełnione przez kierujących samochodami. W trakcie działań policjanci skontrolowali ponad 151 pojazdów. Wylegitymowali 165 uczestników ruchu drogowego i przeprowadzili blisko 138 badań stanu trzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali też 14 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdu. Natomiast przechodzenie w miejscach niedozwolonych to jedno z najczęstszych wykroczeń, jakie popełniają piesi.

Istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podejmowania zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach i przejściach dla pieszych, także w obszarze zabudowanym. Natomiast kierujący pojazdami muszą pamiętać, że bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków to jest m. in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.