Na terenie Powiatu Ostrowskiego nie wykryto osób zarażonych korona wirusem (na dzień 12 marca). Testy wykonane dla kilku podejrzanych osób przyniosły wynik negatywny. –‘’Sytuacja jest stabilna, ale nie możemy mówić o żadnej zielonej wyspie, co mogłoby niepotrzebnie uspokajać. Jesteśmy w stanie niebezpieczeństwa, stanie który wymaga ostrożności i przestrzegania przepisów sanitarnych’’ – mówi Andrzej Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

zdjecie

W dniu 12 marca 2020 odbył się w Starostwie Powiatowym w Ostrowie cykliczny briefing dotyczący oceny bieżącej sytuacji epidemiologicznej. – ‘’Wprowadziliśmy tę zasadę komunikowania się ze społeczeństwem po to, by sukcesywnie przekazywać rzetelne informacje w tej sprawie’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

Do tej pory na terenie powiatu wykonano kilka testów na obecność korona wirusa, bo tyle osób było podejrzanych. Trzy osoby objęte są także kwarantanną domową. – ‘’ok. 60 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. To są osoby zdrowe, które przebywały w rejonach, w których notuje się przypadki zachorowań, ale nie przebywały strefach „zero’’ gdzie wykryto szczególnie dużo przypadków zakażeń wirusem. Te osoby pozostają w domach same kontrolują swój stan zdrowia, temperaturę i przekazują dane telefonicznie. Nie ma potrzeby, aby zgłaszały się osobiście’’ – powiedział A Biliński.

Dziennie kilkaset osób korzysta z infolinii ostrowskiego sanepidu oraz telefonu alarmowego.

Służby sanitarne mają świadomość, że należy spodziewać się kolejnych zachorowań, jednak przestrzeganie reżimów sanitarnych daje szansę przerwania łańcucha zakażeń.

- ‘’Proszę mieszkańców o odpowiedzialność. Szczególnie zwracam się z prośbą do rodziców uczniów, aby wpłynęli na dzieci, by te nie zlekceważyły zaleceń i rzeczywiście pozostały w domach. Nie powtórzmy błędu innych krajów, w których po odwołaniu zajęć ludzie wykorzystali ten czas na publiczne spotkania towarzyskie. Ograniczmy także do niezbędnego minimum kontakty urzędowe w naszym starostwie oraz innych placówkach’’ – mówił Starosta Rajski.

zdjecie

Kolejne działania podejmuje także ostrowski szpital. Mimo, że nie przebywa żadna osoba zarażona korona wirusem wprowadza ograniczenia w dostępnie osób postronnych. – ‘’Obowiązuje zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach, ale wprowadziliśmy także ograniczanie poruszania się innych osób. Dotyczy to osób, które przychodziły na informacje, do laboratorium oraz zakładu rehabilitacji i diagnostyki obrazowej. Odwołujemy planowe hospitalizacje oraz porody rodzinne’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala. Podkreślił także, że szpital boryka się z problemami w dostępności do środków ochrony osobistej. Zapas, którym dysponuje placówka wystarczy na kilka dni.

zdjecie

Mimo przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej są ogromne problemy z zakupem niezbędnych urządzeń i materiałów. –‘’Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji w wysokości ok. 600 tys. zł od Wojewody na zakup sprzętu do dezynfekcji i sprzętu medycznego m.in. respiratorów, kardiomonitorów i pomp infuzyjnych. Z jednej strony to dobra informacja. Ale z drugiej nie jesteśmy w stanie tej dotacji na razie spożytkować, bo nic nie można kupić’’ – powiedział Paweł Rajski.

- ‘’Robimy wszystko, aby uzupełnić i dokupić niezbędny sprzęt. Wystąpiliśmy m.in. do Agencji Rezerw Materiałowych, do firm z którymi współpracujemy. Od wszystkich otrzymujemy informację, że stany magazynowe wynoszą zero. Pozostaje nam monitować i czekać’’ – powiedział dyrektor Bierła.

Jak podkreślano podczas spotkania z dziennikarzami słuszną decyzją było zawieszenie zajęć szkolnych. Nie oznacza to jednak wakacji dla uczniów.

zdjecie

‘’Uczniowie zostali poinformowani, że nauczyciele wykorzystując środki typu: Internet, WhatsApp, Instagram szkolny, Facebook szkolny, a także dziennik elektroniczny będą się z nimi kontaktować. Nauczyciele przygotują dla nich różnego rodzaju zadania, aby mogli je w swoich domach wykonywać. Ten czas nie jest czasem wakacji, dlatego uczniowie pozostają w gotowości do nauki, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Poprosiłam swoich nauczycieli, aby wykorzystywali e-podręczniki, aby w ten sposób zadawali uczniom zadania do wykonania i rozliczali ich z wykonania również ta drogą. Jest to absolutnie możliwe. W dzienniku elektronicznym mamy dostęp do wszystkich rodziców, do uczniów i nauczycieli, a dzięki czemu nasze informacje docierają do wszystkich bardzo szybko’’ – powiedziała Maria Tomalak dyrektor III LO.

zdjecie

Powiat Ostrowski przygotowuje się także na ewentualność pojawienia się większej grupy osób objętych kwarantanną. -‘’Starosta podjął decyzję, że ze środków powiatu przygotowany zostanie obiekt na potrzeby kwarantanny osób, które odbywać ją będą poza domem. Wyposażony zostanie w kilkadziesiąt miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem. Mieścić się będzie w internacie szkolnym w Przygodzicach. Jest to budynek wolnostojący, w którym łatwo można zorganizować ochronę oraz aprowizację. Gotowość osiągnie w ciągu kilku dni’’ - powiedział Jerzy Garczarek kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego ostrowskiego starostwa.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 122
1.jpg 2.jpg garczarek.jpg rajski.jpg tomalak.jpg