Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Prawie pół miliona złotych na przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa otrzymają trzy placówki powiatowe. Środki m.in. pochodzą z funduszy europejskich.

zdjecie

zdjecie

Wniosek o grant z przeznaczeniem na ten cel przygotował Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w ramach projektu „STOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona lata 2014-2020.

Ze środków mogą skorzystać: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.

Powyższe instytucje mogą przeznaczyć środki z grantu m.in. na: dodatki lub dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ klientami pomocy i integracji społecznej, na doposażenie stanowisk w środki indywidulanej ochrony oraz zakup sprzętu do zapobiegania i zwalczania COVID 19.

Wartość grantu to 452,7 tys. zł, w tym 85 proc. pochodzi z funduszy unijnych, 5 proc. ze środków budżetu państwa, a 10 proc. to wkład własny powiatu.

zdjecie

Szczegóły w pliku w załączeniu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 24