Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

W dniu 28 października 2020 roku zmarła profesor Teresa Kaczyńska, polonistka, wieloletnia, zasłużona nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego.

Urodziła się 2 czerwca 1938 roku w Lidzbarku w rodzinie Władysława i Joanny Paprzyckich. W rodzinnym mieście ukończyła szkołę podstawową oraz średnią. W latach 1956-1961 studiowała filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1961 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Pracując w naszym Liceum nauczała przede wszystkim języka polskiego. Poza tym prowadziła szeroko zakrojoną działalność pedagogiczną i wychowawczą. Prowadziła koło polonistyczne,  organizowała konkursy recytatorskie, była opiekunem szkolnego czasopisma „Witraże”, prowadziła szkolną bibliotekę, przygotowywała uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych. Organizowała akademie jubileuszowe: z okazji 60-lecia SKS „Venetia” oraz 125-lecia Szkoły. Od roku 1980 czynnie zaangażowała się w działalność NSZZ „Solidarność”. W roku 1964 zawarła związek małżeński z Zenonem Kaczyńskim, nauczycielem języka rosyjskiego. Wspólnie wychowali syna Pawła, obecnie profesora i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

zdjecieśp. T. Kaczyńska, zdjęcie z czasów pracy szkolnej

Na szczególne wspomnienie zasługuje patriotyczna postawa Pani Profesor Teresy Kaczyńskiej w czasie stanu wojennego i bezpośrednio po nim. W tym trudnym dla polskiej oświaty okresie miała cywilną odwagę mówić głośno na prowadzonych przez siebie lekcjach o niegodziwości systemu komunistycznego. Wychowywała młodzież w duchu patriotyzmu i prawdy. Prof. Teresa Kaczyńska była poddawana w tym czasie szykanom. Grożono jej zwolnieniem z pracy oraz usunięciem ze szkoły jej syna. Klasa, której była wychowawczynią zorganizowała w dniu 1 maja 1982 roku głośną wtedy w Ostrowie “Czarną Procesją”, będącą wyrazem protestu młodzieży wobec poczynań władz komunistycznych.

Profesor Teresa Kaczyńska pracowała w naszej szkole do 31 września 1993 roku. Jeszcze przez rok potem nauczała w niepełnym wymiarze godzin. W uznaniu jej zasług dla liceum w którym przepracowała ponad 30 lat wyróżniona została w roku 2007 przez społeczność szkolną oraz Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, Medalem „Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis”. W roku 2012 natomiast została wyróżniona „Nagrodą Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego”. Ostatnie lata życia spędziła we Wrocławiu mieszkając z synem i jego rodziną.

Tekst i zdjęcie za stroną Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 57
1.jpg