Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Jak co roku we wrześniu policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły" odwiedzają placówki oświatowe na terenie miasta i powiatu. Podczas spotkań rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie i zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać.

Miesiąc wrzesień upływa pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W tych pierwszych tygodniach nauki szkolnej ostrowscy policjanci odwiedzają uczniów szkół z naszego miasta i powiatu.

Prowadzone działania mają przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowania na drogach. W trakcie „lekcji bezpieczeństwa” policjanci rozmawiają z dziećmi jak właściwie powinien zachowywać się pieszy, rowerzysta.

Policjanci najmłodsze dzieci uczą jak właściwie korzystać z fotelików, jak należy poruszać się do i ze szkoły będąc pieszym, przypominają o prawidłowych zachowaniach będąc pasażerem.

Dodatkowo, podczas spotkań z młodzieżą policjanci omawiają zagrożenia dotyczące przemocy rówieśniczej, uzależnieniach, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci.