Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

W poniedziałek 13 września 2021 roku, 12 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowych z Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczęło uczestnictwo w kursie poświęconym zwalczaniu zjawiska wagarowania, w irlandzkiej placówce edukacyjnej w Dublinie.

zdjecie

Doskonalenie zawodowe oraz językowe pierwszej 12-sto osobowej grupy (z trzech planowanych), jest możliwe dzięki projektowi pn.: „Zwalczanie i zapobieganie wagarowaniu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego” realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobyt 36 nauczycieli obu szkół zawodowych w Irlandii to efekt współpracy pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ze Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Usługowych i Zespołu Szkół Technicznych. Powiat Ostrowski, jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych realizuje od lat profesjonalne doskonalenie zawodowe kadry, w tym także w wymiarze międzynarodowym. Wieloletnie doświadczenie pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych pozwoliło wypracować sprawdzony model zarządzania działalnością międzynarodową Powiatu Ostrowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych. Powiat od wielu lat aktywnie realizuje działania międzynarodowe o charakterze edukacyjnym.

zdjecie

Organizacja współpracy projektowej i podział obowiązków pomiędzy szkołami a Wydziałem Rozwoju Powiatu, może być uznany za dobrą praktykę.
Efekty realizowanego projektu, a tym samym współpracy międzynarodowej, to wiedza praktyczna o metodach postępowania wobec zjawiska wagarów, wzrost własnych kompetencji językowych i zwiększenie motywacji do uczenia się przez całe życie, większa wrażliwość na różnorodność społeczną, nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie oraz rozwój osobisty.

Doskonalenie grona pedagogicznego w zagranicznych instytucjach partnerskich jest okazją do zdobycia doświadczenia i kompetencji, które będą wykorzystywane w kolejnych latach pracy.


Znaczącym efektem dzielności międzynarodowej Powiatu Ostrowskiego i podległych mu placówek jest wzrost jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i jego uatrakcyjnienie.

zdjecie

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 106
IMG-20210914-WA0019 IMG-20210914-WA0024 IMG-20210913-WA0037 IMG-20210913-WA0021 IMG-20210913-WA0014 IMG-20210913-WA0003 IMG-20210913-WA0023