Powiat Ostrowski przystąpił do współpracy przy realizacji największego w Polsce ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022.

zdjecie

Organizatorem ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka jest Studenckie koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym.

Realizacja programu konsumuje założenia obszaru drugiego Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą Rady Ministrów nr 10 z dnia 4 lutego 2020 roku tj. inwestycje w edukację, prewencję pierwotną i styl życia – Ograniczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. Oczekiwanym rezultatem niniejszych działań jest ograniczenie do końca 2030 roku wskaźników zachorowań na nowotwory skóry z poziomu 5,7 do poziomu 5,0 jak również ograniczenie narażenia populacji dorosłych na działanie promieniowania UV. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest poprzez rozszerzenie od 2020 roku zakresu prowadzonej powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie zajęć o zdrowiu w szkołach np. w ramach godzin z wychowawcą. Grupę docelową programu stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych  (wszystkie roczniki klas). W Powiecie Ostrowskim do dedykowanego programu przystąpiły wszystkie szkoły ponadpodstawowe.

zdjecie

Po ukończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasad ABCDE ( „czerniakowe abecadło).

Warto pamiętać, iż czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z mielocytów oraz nieustająco stanowi jedno z wyzwań polskiej onkologii. Według estymacji Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w ubiegłym roku zanotowano aż 4356 przypadków nowych zachorowań, co w porównaniu z rokiem 1980 stanowi wzrost o 712 %! Nie można również pominąć faktu, iż codziennie zupełnie niepotrzebnie z powodu czerniaka życie traci 4 mieszkańców Polski. Zasadniczą przyczyną niniejszego stanu jest rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika nadal z małej świadomości społecznej na temat czerniak – czym jest, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznej profilaktyki.

zdjecie

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 26
unnamed-1 plakat znami__