Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Uczennica Zespołu Szkół Usługowych wśród laureatów znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego Konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

zdjecie

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z tej formy rozwiązywania sporów. Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji, zachęcenie młodych ludzi do aktywności twórczej, popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów to cele, które przyświecały konkursowi.

zdjecie

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu, promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu. Z Zespołu Szkół Usługowych wzięło w nim udział czworo uczniów. Inicjatorem projektu była Bogumiła Kaczmarek.

Jury dokonało oceny prawie 500 prac nadesłanych z całej Polski. W gronie laureatów znalazła się praca Zuzanny Szewczyk, która otrzymała wyróżnienie w tym konkursie. Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok.

zdjecie

W dniu 02.11.2021r obyło się uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Ministerstwo, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 23
mediacja_003 Zdjecie_indyw Zdjecie