Grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zawodzie technik mechatronik kończy właśnie staż zawodowy w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Hildburghausen w Niemczech.  

Doskonalenie zawodowe uczniów zostało zrealizowane w ramach projektu Zespołu Szkół Technicznych pn.: „MobiPro – międzynarodowe mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa finansowa zakładała realizację projektu w roku 2020, jednak pandemia COVID-19 wydłużyła ten okres do końca roku 2022.


zdjecie W ramach projektu uczestniczyć będzie łącznie 77 uczniów. Uczniowie będą realizować swoje staże zawodowe w Irlandii (zawód technik informatyk – 30 uczniów); w Wielkiej Brytanii (zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik elektronik – 17 uczniów). Do dzisiaj swoje staże w Niemczech w zawodzie technik mechatronik, ukończyło 30 uczniów.
Celem projektu jest nabycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą  dla 77 uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Realizacja samego projektu jest elementem wdrażania przez Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych przyjętej strategii umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej placówki. Zespół Szkół Technicznych jest prekursorem współpracy międzynarodowej w Powiecie Ostrowskim wśród szkół ponadpodstawowych. W okresie 2003 -2020, szkoła samodzielnie w ramach programów Socrates, Leonardo Da Vinci, Programu „Uczenie się przez całe życie”; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Erasmus+, zrealizowała staże zawodowe dla 361 uczniów pod opieką 33 nauczycieli szkoły. We współpracy z organem prowadzącym Powiatem Ostrowskim, zrealizowano dodatkowo staże zawodowe dla 219 uczniów pod opieką 21 nauczycieli szkoły.


zdjecie Internacjonalizacja dotycząca Zespołu Szkół Technicznych to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego z celami działania szkoły. Jest ona powiązana z misją edukacyjną, przy zdefiniowanych celach, określonym planie działania, zakładanych do wypracowania efektach przy wsparciu w kadry zatrudnionej w szkole. Współpraca międzynarodowa podnosi jakość pracy w Zespole Szkół Technicznych, ulepsza proces kształcenia i jest ważnym elementem kulturoznawczym.

zdjecie

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 25
253886924_283030490316523_5576643621505461319_n.jpg 253968142_298800868914048_8412480270250812690_n.jpg 254809224_1237620523382270_5552557661024118102_n.jpg 254916854_2712099592418009_9208903682180332843_n.jpg 255039713_189770189997849_4154541257545438911_n.jpg 255069020_415297000223817_1178028143775200235_n.jpg 255430043_629127964913638_7400818846238564877_n.jpg 255701050_429236658895354_2022385890534354171_n.jpg 256628901_416243753443251_7409588496665112249_n.jpg dsc_0449.jpg