Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Budżet Powiatu Ostrowskiego na 2022 r. przyjęty! Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli tę jedną z najważniejszych uchwał samorządowych podkreślając, że mimo trudności jest dobrze zaplanowany i realny.  

zdjecie

Budżetowe posiedzenie Rady Powiatu Ostrowskiego odbyło się 29 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej. Na sali konferencyjnej obecni byli jedynie Przewodniczący Rady, starostowie, szefowie klubów oraz pracownicy obsługi. Pozostali radni uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie.

zdjecie

Dochody budżetu wyniosą 182.984 391 zł, a wydatki przekroczą kwotę 214 500 095 zł.

-,,Szczegółowe założenia i planowane inwestycje omawialiśmy podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji od tego czasu niewiele się zmieniło m.in. zwiększyła się kwota przeznaczona na wydatki, w których po raz drugi znacznie przekroczymy 200 mln’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. -,,Budujące jest to, że już na początku roku na wydatki majątkowe – na inwestycje przeznaczamy ok. 30 mln zł, na zadania drogowe ponad 21 mln. Wierzę, że pozyskując środki z różnych źródeł uda się nam te kwoty w ciągu roku jeszcze zwiększyć’’.

zdjecie

Starosta Ostrowski podkreślił, że tym co go niepokoi jest zwiększająca się inflacja, która ma wpływ na koszty bieżącego funkcjonowania instytucji i placówek oraz koszt obsługi zadłużenia a także niedoszacowana subwencja oświatowa.

zdjecie

Ze środków budżetowych w 2022 roku realizowanych będzie kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Kontynuowane będą duże zadania drogowe Rososzyca – Wielowieś, Gorzyce – Nabyszyce, ścieżki rowerowe do Bonikowa i z Mojej Woli do Sośni oraz modernizacja jezdni. W sferze oświatowej z największymi inwestycjami będą budowa Poradni Psychologiczna-Pedagogicznej oraz kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych. W szpitalu dokończona zostanie budowa bloku operacyjnego oraz zaplanowano remont oddziału laryngologicznego, ostatniego oddziału w budynku głównym wymagającego remontu.

W wystąpieniach klubowych radni poparli przedłożony projekt budżetu.

zdjecie

-,,Pomimo trudności jest to budżet dobrze zaplanowany i bezpieczny. Z pewnością Zarząd Powiatu nie zejdzie z kursu inwestycyjnego i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych’’ – powiedziała w imieniu radnych PiS Karolina Dera-Szymańska.

-,,Budżetu nie wystarczy uchwalić. Teraz musi zostać wykonany! Warto podkreślić, że już po raz drugi przekroczyliśmy gracę 200 mln w wydatkach’’ – powiedział Andrzej Leraczyk w imieniu radnych „Samorządny Powiat’’, wskazując nie tylko na największe inwestycje, ale na zmiany w strukturze płac powiatowych jednostkach.   

-,,Jest to budżet realny chociaż nie do końca satysfakcjonujący. Problemem będzie inflacja. W Polskim Ładzie są środki na inwestycje, ale ma na bieżące wzrastające koszty utrzymania’’ - powiedział Barbara Szymanowska w imieniu radnych PSL.

Józef Wajs w imieniu „Przyjaznego Powiatu’’ podkreślił, że mimo iż reprezentuje klub opozycyjny będzie wspierać  działania Zarządu. Wyraził także nadzieję, że spełnią się zapowiedzi i samorządy otrzymają dodatkowe środki.

W głosowaniu za przedstawionym projektem budżetu opowiedziało się 27 radnych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 41
IMG20211229091228 IMG20211229091418 IMG20211229091311 IMG20211229091335 IMG20211229091537