Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - o czym mowa w praktyce?

Każdy obywatel opłacający składki zdrowotne ma prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w placówkach medycznych współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie jest jednak tajemnicą, że czas oczekiwania na wizytę u specjalisty często jest bardzo długi i nie we wszystkich przychodniach można liczyć na konsultację z wybranej dziedziny. Z pomocą przychodzi prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które można dopasować do swoich potrzeb.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje każdego obywatela naszego kraju, który spełnia określone kryteria. Gwarantuje ono bezpłatny dostęp do różnego rodzaju świadczeń medycznych, wśród których można wymienić m.in. konsultacje w poradniach specjalistycznych, pobyt w szpitalu lub sanatorium, a także badania laboratoryjne.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje każdemu, kto ma odprowadzane składki do ZUS-u, skąd dalej przekazywane są do NFZ. Z darmowej opieki medycznej mogą korzystać m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie, przedsiębiorcom, uczniom i studentom, rolnikom, bezrobotnym zgłoszonym do rejestru w PUP, mundurowym, emerytom i rencistom, etc.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce istnieje grupa osób, która z różnych powodów nie może skorzystać z darmowej opieki medycznej w placówkach POZ. Dotyczy to m.in. osób bez zatrudnienia, które utraciły status osoby bezrobotnej wskutek niewypełniania obowiązków względem Urzędu Pracy, a nie mogą być zgłoszone do systemu jako np. małżonek lub dziecko osoby ubezpieczonej.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne skierowane jest do osób, które nie spełniają warunków określonych w regulaminie NFZ. W jego ramach można opłacać podstawową opiekę medyczną na podstawie indywidualnej umowy. Można ją rozwiązać w momencie, gdy osoba znów może ubiegać się o obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba - niezależnie od tego, czy korzysta z obowiązkowej lub dobrowolnej opieki medycznej - może wykupić dodatkowy pakiet usług medycznych, który nie jest obowiązkowy. Dzięki niemu można jednak uzyskać dostęp do pakietu korzyści, które pozytywnie wpływają na jakość opieki medycznej. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to szansa na znacznie krótsze oczekiwanie w kolejce do lekarzy specjalistów, ale nie tylko.

W ramach umowy podpisanej z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym można uzyskać dostęp do szeregu świadczeń medycznych w prywatnych placówkach. Nie dość, że można zapisać się na wizytę u wybranego specjalisty dosłownie z dnia na dzień, to w dodatku ubezpieczyciel pokrywa koszt takiej usługi. Pakiety obejmują także badania laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe, a także zabiegi, których wykonanie na własny koszt często mocno obciąża domowy budżet. Wybierając ofertę warto skorzystać z takich narzędzi jak porównywarki ubezpieczeń.