21 lipca 2022r. dzielnicowa asp. Natalia Fiturska oraz policyjna profilaktyk mł.asp. Ewa Golińska-Jurasz spotkały się z mieszkańcami osiedla Zębców. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Przyjazny Zębców”. Dyskutowano na tematy ważne dla dzielnicy, miasta i jej mieszkańców. Poruszono między innymi kwestię bezpieczeństwa oraz współpracy Policji ze społecznością lokalną.

W siedzibie Stowarzyszenia „Przyjazny Zębców” przy ul. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonariuszki Policji oraz mieszkańcy mieli okazję spotkać się i porozmawiać na tematy związane z bezpieczeństwem. Omówiono m.in. kwestię oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” oraz oszustw w internecie. Przypomniano o zasadach ruchu drogowego.

Na spotkaniu poruszono również współpracę Policji, ze społecznością lokalną. Mundurowi przypomnieli uczestnikom, że każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w naszym mieście. Dobrym narzędziem, które umożliwia wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń, jest ogólnie dostępna aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.