Konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Konkurs pomaga popularyzować wśród uczniów mediację – skuteczną metodę rozwiązywania sporów i zachęca młodych ludzi do kreatywności. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu, promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu. Z Zespołu Szkół Usługowych wzięło w nim udział ośmioro uczniów.

zdjecie

Inicjatorem projektu była Bogumiła Kaczmarek, a opiekunami uczniów recenzującymi prace była Joanna Sajnaj i Maciej Gmurowski. Spośród 759 zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 12 laureatów oraz przyznała 10 wyróżnień. W dniu 18 października 2022 r. w Warszawie, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski spotkał sie z laureatami i wręczył nagrody. Wśród prac 12 laureatów konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 z nalazła się praca uczennicy klasy 4tdg Anny Chlasty. Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na rok 2023, promującym tematykę mediacji, którego druk zleci Ministerstwo Sprawiedliwości.

zdjecie

W dniu 9 listopada 2022 r. obyło się uroczyste wręczenie nagrody ufundowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla laureatki oraz podsumowanie konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów, a Ani osiągniętego sukcesu.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 21
313919785_877321830072855_4657921824485604103_n.jpg 729x308.jpg img_6642.jpg img_6643.jpg img_6644.jpg img_6646.jpg img_6647.jpg img_6648.jpg img_6651.jpg img_6652.jpg img_6657.jpg img_6663.jpg img_6669.jpg plakat