Powiat Ostrowski rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Specjaliści - program kompleksowego kształcenia zawodowego w powiecie ostrowskim’’. Dzięki niemu trzy szkoły zawodowe z naszego powiatu: Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, a uczniowie i nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje.

zdjecie

W ramach realizowanego projektu uczniowie ZSP CKU w Przygodzicach zrealizują bardzo ciekawy kurs Groomera, czyli fryzjera zwierząt oraz zdobędą kwalifikacje na kursach spawalniczych oraz obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli LPG. W samej szkole zostanie wyposażona pracownia mechanizacji w spawarkę, podnośniki, wiertarkę wieloczynnościową oraz sprzęt multimedialny. Ponadto nauczyciele zdobędą dodatkowe kwalifikacji na kursach spawania i kursie inseminatora.

W Zespole Szkół Ekonomicznych 15 uczniów odbędzie kurs obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli LPG, a w Zespole Szkół Usługowych szkolenia: Profesjonalna obsługa gości w restauracji i strzyżenie męskie, oraz nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje na profesjonalnych kursach fryzjerskich. ZSE wzbogaci swoją pracownię o wyposażenie w 24 stanowiska komputerowe i sprzęt multimedialny o wartości ponad 105 tys zł., a w ZSU wyposażona zostanie kompleksowo pracownia multimedialna w nowoczesny sprzęt fotograficzny, pracownia gastronomiczna otrzyma nowy piec konwekcyjny, pracownia krawiecka termoklejarkę, a fryzjerska myjkę i suszarki, razem o wartości blisko 95 tyś zł. Ponadto w każdej ze szkół uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych ze stypendium 3000 zł za 150 godzin stażu. Całość wsparcia stanowi kompleksową pomoc dla uczniów, nauczycieli i placówki, która pozwoli zwiększyć ich potencjał rozwojowy, a szkole stać się bardziej atrakcyjnym miejscem do zdobywania kwalifikacji.

Realizacja działań zakończy się 31 maja 2023 roku. Powiat Ostrowski na realizację projektu pozyskał dotację w wysokości 455 003,91 zł. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddział. 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 36
foto specjalisci