Co jest bardziej opłacalne - lokata czy konto oszczędnościowe?

Lokaty terminowe są uważane za opcję inwestycyjną o niskim ryzyku, ponieważ oprocentowanie jest stałe, a kwota główna jest gwarantowana. Jednak mogą one nie być najlepszą opcją dla tych, którzy potrzebują dostępu do swoich środków w krótkim czasie lub którzy szukają wyższych zysków z inwestycji. Alternatywą dla lokaty terminowej jest konto oszczędnościowe.

Formy lokat, rachunków i kont oszczędnościowych

W Polsce istnieje kilka rodzajów lokat bankowych, z których osoby fizyczne i firmy mogą korzystać, aby zachować bezpieczeństwo swoich pieniędzy i zarobić na odsetkach. Oto kilka popularnych typów:

 • ROR (Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy): Rachunek ROR to rodzaj rachunku czekowego, który pozwala na częste wypłaty i wpłaty, zazwyczaj poprzez wypisywanie czeków, karty debetowe i transakcje internetowe.
 • Lokata bankowa: Lokata bankowa to lokata o stałym oprocentowaniu, która w zamian za określony czas trwania zarabia więcej niż konta oszczędnościowe lub rachunki czekowe.
 • Konto oszczędnościowe: Konto oszczędnościowe to rachunek depozytowy, który zarabia na odsetkach, jednocześnie pozwalając posiadaczowi konta na wypłatę pieniędzy w razie potrzeby. Przykłady kont oszczędnościowych: https://rekinfinansow.pl/konto-oszczednosciowe/
 • Konto walutowe: Konto walutowe pozwala osobom fizycznym na posiadanie depozytów w walucie obcej oprócz waluty krajowej.
 • Fundusze inwestycyjne: Fundusze inwestycyjne to rodzaj zbiorowego inwestowania, który pozwala osobom fizycznym na inwestowanie swoich pieniędzy w zdywersyfikowany portfel aktywów, takich jak akcje, obligacje i nieruchomości.
 • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego: IKE to emerytalne konto oszczędnościowe, które oferuje korzyści podatkowe i może być finansowane przez osobę fizyczną lub jej pracodawcę.
 • Pracownicze programy emerytalne: PPE to dobrowolne programy oszczędzania na emeryturę oferowane przez pracodawców swoim pracownikom.

Lokata terminowa - co to?

Lokata terminowa to rodzaj konta oszczędnościowego, które oferuje stałe oprocentowanie przez określony czas, zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Oprocentowanie oferowane na lokacie terminowej jest zazwyczaj wyższe niż na standardowym rachunku oszczędnościowym, ponieważ posiadacz rachunku zobowiązuje się do utrzymywania swoich pieniędzy na rachunku przez okres trwania lokaty.

Lokaty terminowe są zazwyczaj oferowane przez banki, a ich otwarcie wymaga wpłaty minimalnej kwoty. Po otwarciu lokaty, posiadacz konta nie może wypłacić środków do końca terminu bez poniesienia opłaty karnej. Po zakończeniu okresu lokaty, posiadacz konta może zdecydować o wycofaniu swoich środków, odnowieniu lokaty na kolejny okres lub przeniesieniu środków na inne konto.

Czym jest i jak działa konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe to rachunek bankowy, który ma na celu pomóc osobom fizycznym w oszczędzaniu pieniędzy i zarabianiu na odsetkach od salda. Posiadacz konta może wpłacać i wypłacać pieniądze w zależności od potrzeb, z zastrzeżeniem wszelkich wymogów dotyczących minimalnego salda oraz opłat określonych przez bank.

Kiedy osoba fizyczna otwiera konto oszczędnościowe, może być zobowiązana do przedstawienia dokumentów tożsamości i numeru identyfikacji podatkowej. Posiadacz konta może zazwyczaj wpłacać środki za pomocą przelewu bankowego lub w oddziale banku i może mieć możliwość ustawienia automatycznych przelewów na konto, aby pomóc mu w regularnym oszczędzaniu.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego w Polsce może się różnić w zależności od banku i zdeponowanej kwoty, ale jest zazwyczaj niższe niż w przypadku innych rodzajów kont inwestycyjnych. Odsetki są zazwyczaj naliczane od salda na koncie i dodawane do konta regularnie, zazwyczaj co miesiąc lub co kwartał.

Lokata terminowa a konto oszczędnościowe - cechy wspólne i różnice

Lokaty terminowe i konta oszczędnościowe to rodzaje rachunków bankowych, które pozwalają osobom fizycznym na wpłacanie pieniędzy i zarabianie na odsetkach od ich salda. Istnieją jednak pewne różnice między nimi:

 • Oprocentowanie: Lokaty terminowe zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe. Dzieje się tak dlatego, że lokaty terminowe wymagają od posiadacza konta zdeponowania pewnej sumy pieniędzy na określony czas, podczas gdy konta oszczędnościowe pozwalają na wpłacanie i wypłacanie pieniędzy w dowolnym momencie. W zamian za gwarantowany depozyt, banki oferują wyższe oprocentowanie.
 • Dostęp do środków: W przypadku lokaty terminowej posiadacz konta nie może zazwyczaj wycofać środków przed upływem ustalonego terminu bez ponoszenia opłaty karnej. W przypadku konta oszczędnościowego, posiadacz konta może zazwyczaj dokonywać wypłat w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem wszelkich wymogów dotyczących minimalnego salda lub opłat określonych przez bank.
 • Minimalne saldo: Oba rodzaje kont mogą mieć wymagania dotyczące minimalnego salda, ale wymóg minimalnego salda dla lokaty terminowej jest zwykle wyższy niż dla konta oszczędnościowego.
 • Długość okresu: Lokaty terminowe mają ustaloną długość okresu, zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Konta oszczędnościowe nie mają stałej długości i mogą być używane do długoterminowych lub krótkoterminowych celów oszczędnościowych.
 • Ryzyko: Oba rodzaje kont są ogólnie uważane za bezpieczne opcje przechowywania pieniędzy w Polsce, ponieważ są one zazwyczaj objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, który ubezpiecza depozyty do określonej kwoty w przypadku upadku banku. Z lokatami terminowymi wiąże się jednak pewne ryzyko, ponieważ posiadacz rachunku może nie mieć dostępu do swoich środków w nagłych przypadkach bez ponoszenia karnych opłat.

Lokaty terminowe i konta oszczędnościowe są zaprojektowane tak, aby pomóc osobom fizycznym oszczędzać pieniądze i zarabiać na ich saldzie, ale różnią się pod względem oprocentowania, dostępu do środków, minimalnego salda, długości okresu i ryzyka. Wybór pomiędzy nimi będzie zależał od celów oszczędnościowych i potrzeb finansowych danej osoby.

Gdzie lepiej oszczędzać - na lokacie czy koncie oszczędnościowym?

Wybór pomiędzy lokatą a kontem oszczędnościowym do oszczędzania pieniędzy zależy od indywidualnych celów i potrzeb finansowych. Obie opcje mają swoje zalety i wady.

Lokaty terminowe zazwyczaj oferują wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe, ponieważ wymagają od posiadacza konta zdeponowania pewnej sumy pieniędzy na określony czas. W zamian za gwarantowany depozyt, banki oferują wyższe oprocentowanie.

Natomiast najlepsze konta oszczędnościowe oferują większą elastyczność w zakresie wpłat i wypłat środków. Chociaż oferują niższe oprocentowanie niż lokaty terminowe.

Ogólnie zaleca się dywersyfikację oszczędności pomiędzy obydwiema opcjami, aby zrównoważyć korzyści płynące z wysokich stóp procentowych z elastycznością łatwego dostępu do funduszy. Dodatkowo ważne jest, aby przed podjęciem decyzji porównać stopy procentowe, warunki i zasady oferowane przez różne banki.