Mieszkańcy Cegieł mogą już korzystać ze zmodernizowanej drogi powiatowej. Do użytku oddano oficjalnie ok. 3 kilometrowy odcinek łączący tę miejscowość z drogą krajową.

* DSC_0021

Remont drogi z Daniszyna do Cegieł był jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych w powiecie. Droga, z której musieli korzystać mieszkańcy była wąska oraz w złym stanie technicznym.

* DSC_0060

Widząc potrzebę zmian, skale inwestycji przy określonych środkach budżetowych władze powiatu Powiat Ostrowski przystąpiły do remontu drogi dzieląc prace na etapy. Powstał projektu budowlany, a w pierwszym okresie wykonywano remont drogi w obrębie zabudowań Daniszyna i Cegieł. Największe przyśpieszenie prac nastąpiło w ostatnich latach. Ostatni odcinek zmodernizowana w latach 2022-2023.

* DSC_0029

Łącznie wyremontowano drogę na odcinku ok. 3 km. Całość prac kosztowała ok. 4,3 mln zł. W tej kwocie znalazły się ok. 2 mln wyasygnowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycję środkami w wysokości ok. 300 tys. zł dofinansowała także Gmina Ostrów Wielkopolski.

W dniu 22 maja 2023 roku zadanie oddano oficjalnie do użytkowania, a nową drogę poświęcił ks. Jacek Piekielny. Przedstawiciele poszczególnych władz podkreślali, że realizacja tego zadania jest efektem dobrej współpracy.

* DSC_0039

W uroczystości uczestniczyli: Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Posłowie Tomasz Ławniczak, Katarzyna Sójka i Jan Mosiński. Władze powiatu reprezentowali Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów oraz Antoni Hardyś Zastępca Wójta. Damian Grądzielewski Członek Zarządu Powiatu, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski. Maria Tomaszewska Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Katarzyna Spiżak Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

* DSC_0017

Szefowie Klubów Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, Barbara Szymanowska, Józef Wajs oraz radni gminni, przedstawiciele sołectw Daniszyn i Cegły.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 91
DSC_0006 DSC_0008 DSC_0017 DSC_0024 DSC_0039 DSC_0046 DSC_0049 DSC_0055 DSC_0072 DSC_0078 DSC_0021 DSC_0029 DSC_0060 DSC_0035 DSC_0031 DSC_0027