Roczna klacz Araya de Luxe z hodowli Tomasza Rzekieckiego ze Strzyżewa była najwyżej ocenionym koniem na Powiatowej Wystawie Koni Hodowlanych i zdobyła także szarfę w narodowych barwach i tytuł Championa Wystawy.

* IMG20230910161214Araya de Luxe Champion wystawy 


Piękna, iście letnia pogoda oraz możliwość obejrzenia wspaniałych koni różnych ras i maści sprawiły, że na parkurze w Stajni Borowianka w niedzielę 10 września 2023 r. zjawiły się tłumy ludzi, hodowców oraz wielbicieli tych wspaniałych zwierząt.

* IMG20230910151205

Organizatorami wystawy byli: Koło Powiatowe Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Ostrowie, Stajnia Borowianka oraz Wielkopolski Związek Hodowców Koni. Fundatorem pucharów było Starostwo Powiatowe w Ostrowie.

Konie biorące udział w wystawie oceniane były w kilku grupach: Klacze ze źrebakami, Klacze i ogiery z roku 2022, Klacze i ogiery z roku 2021, Klacze trzyletnie i starsze oraz ogier z licencją do krycia.

* IMG20230910154923

Każdy z koni musiał się zaprezentować przed zespołem sędziowskim, w spoczynku oraz podczas biegu stępem i kłusem. Ocenie podległa także pokrój oraz kondycja, pielęgnacja i ruch zwierzęcia. Suma otrzymanych punktów decydowała o zajmowanym ostatecznie miejscu.  

W kategorii klaczy ze źrebiętami pierwsze miejsce zdobyła Collie Cabrilla-AG i Carmen AG. W grupie kucy Bhagwanti i Bahrda Failia. W grupie klaczy rocznych za najlepszą uznano klacz Araya de Luxe. Ona także zdobyła tytuł Championa za najwyższa liczbę zdobytych punktów. W przedziale koni dwuletnich, pierwsze miejsce zdobyła klacz Cyranka. Wśród klaczy trzyletnich i starszych wygrała Aida JM. Z kolei za najlepszego ogiera uznano Imbira. Wśród kucy nagrodę otrzymał Bradley Familia.

* IMG20230910152320

Nagrodzone konie otrzymały pamiątkowe flo, a hodowcy i właściciele puchary oraz nagrody.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 34
IMG20230910161214.jpg IMG20230910152320.jpg IMG20230910154149.jpg IMG20230910160403.jpg IMG20230910154923.jpg IMG20230910151205.jpg