W poniedziałek, 11 września, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie otwarto Punkt Wsparcia Młodzieży. Osoby do 30. roku życia będą mogły otrzymać tam szerokie wsparcie specjalistów, by z sukcesem wejść na rynek pracy.

* DSC_0116

Powiatowy Urząd Pracy z Ostrowa Wielkopolskiego złożył wniosek do projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”  i wygrał w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Otrzymał najwyższe dofinansowanie. W lipcu podpisano umowę o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 2.445.307,00 zł na realizację tego projektu.

* DSC_0118

– Celem pilotażowego projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia osób do 30 roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych – powiedziała, dyrektor PUP Hanna Pawlak- Kornacka.

W poniedziałek odbyło się oficjalne otwarcie punktu. Przecięcia wstęgi dokonała m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

– Młodym ludziom należy pomóc w aktywizacji zawodowej, stąd pomysł wsparcia. Ten punkt, unikatowy w skali kraju, ma służyć ich przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. To wejście musi być odpowiedzialne, z umiejętnością zaplanowania ścieżki zawodowej. Tego projektu nie realizuje tylko Urząd Pracy, ale ma wsparcie w postaci partnerów, między innymi ośrodka pomocy społecznej, psychologów, izb zawodowych czy przedsiębiorców – powiedziała Marlena Maląg.

* DSC_0110

Punkt Wsparcia Młodzieży to punkt informacyjno-doradczy dla osób poniżej 30. roku życia, gdzie pracownicy PUP udzielać będą kompleksowego wsparcia poprzez integrację konkretnych usług z niestandardowymi rozwiązaniami, które ułatwią osobom młodym wejść na rynek pracy. Osoby, które zgłoszą się do punktu uzyskają wsparcie i informację w zakresie m.in. aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, możliwych form pomocy społecznej,  doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych czy doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

– Ten program ma ułatwić wejście w rynek pracy bezpośrednio po szkole zawodowej, bo jest, niestety tendencja, nie tylko w Polsce, ale też Europie, że młody człowiek wchodzący na rynek pracy ma trudność zrobienia tego pierwszego kroku zawodowego – mówił Tomasz Ławniczak, poseł na sejm RP.

* DSC_0174

Ponadto, realizacja projektu zakłada współpracę z lokalnymi pracodawcami, u których testowany będzie nowy model odbywania stażu.

– Dziękuję pani minister za realizację tego przedsięwzięcia i cieszę się, że pilotażowy program powstał właśnie w naszym PUP. Z uwagi na to będzie to z pewnością niemałe wyzwanie dla urzędu i jego pracowników, ale jestem przekonany o tym, że założenia projektu uda się zrealizować, a punkt będzie miejscem, do którego młodzi ludzie, poszukujący pomocy w kwestii swojej sytuacji zawodowej, będą chętnie zaglądali i znajdą w nim tak ważną pomoc – mówił Roman Pacholczyk, Wicestarosta Ostrowski.

W ramach projektu założona została także pula środków gwarantująca niestandardową pomoc mającą na celu zniwelowanie zdiagnozowanych barier m.in.: zdrowotnych, wizerunkowych, komunikacyjnych, technicznych itp., która realizowana będzie z udziałem partnerów pozyskanych na etapie przygotowywania wniosku. Projekt realizowany będzie w okresie do 31.12.2024 r.

* DSC_0110

– Wszyscy życzymy sobie tego, aby jak najmniej było osób, które poszukują specjalistycznej pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub potrzebują się przebranżowić z uwagi na sytuację na rynku pracy. Jeśli taka potrzeba zaistnieje ważne, by odbywało się to także przy udziale psychologa, który pomoże przejść przez czasem bardzo trudny czas zmian w życiu zawodowym. Jako Powiat Ostrowski od lat kładziemy nacisk na popularyzację kształcenia zawodowego, tak by ma rynku pracy znajdowało się jak najwięcej specjalistów, gotowych do podejmowania pracy w pożądanych przez pracodawców kierunkach – mówiła Sylwia Nowicka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego.

* DSC_0101

Punkt doradztwa dla młodzieży mieści się na parterze siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 29a. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00. Poza tym punkt otwarty ma też być w jedną sobotę miesiąca.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 95
DSC_0131.JPG DSC_0100.JPG DSC_0101.JPG DSC_0108.JPG DSC_0110.JPG DSC_0112.JPG DSC_0116.JPG DSC_0118.JPG DSC_0123.JPG DSC_0127.JPG DSC_0136.JPG DSC_0139.JPG DSC_0142.JPG DSC_0152.JPG DSC_0154.JPG DSC_0156.JPG DSC_0161.JPG DSC_0166.JPG DSC_0174.JPG DSC_0106.JPG