Równo 25 lat temu 9 listopada 1998 roku odbyło się pierwsze posiedzenia nowo powołanej Rady Powiatu Ostrowskiego.  W rocznicę tego wydarzenia, wczoraj, tj. 9 listopada 2023 r. w gronie osób, które na przestrzeni lat działały na rzecz rozwoju Powiatu Ostrowskiego, świętowano srebrny jubileusz. Przypomnijmy, że Ustawa o samorządzie powiatowym została uchwalona 5 czerwca 1998 roku a pierwsze wybory do rad powiatów odbyły się 11 października 1998 roku. Tym samym usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe.

* DSC_0148

25 lat to tysiące podjętych uchwał, setki posiedzeń komisji i zespołów oraz podejmowanych decyzji, ale dzięki temu to setki oddanych do użytku nowych obiektów czy zrealizowanych inwestycji zmieniających, na przestrzeni 25 lat, obraz naszego powiatu. W Gutowie spotkali się dotychczasowi starostowie, radni wszystkich dotychczasowych kadencji, oraz związane funkcyjnie z powiatowymi placówkami lub inwestycjami i wydarzeniami. Przez sześć kadencji mandat rannego powiatowego sprawowało 108 radnych. Wszystkich zaproszono na jubileuszowe spotkanie.

* DSC_0100

Starosta Ostrowski Paweł Rajski witając gości szczególnie podkreślał fakt, że - Po 1998 roku, czyli od momentu odrodzenia, młody samorząd powiatowy wziął na sobie ciężar zaspokajania potrzeb mieszkańców wykorzystując wszystkie dostępne środki i możliwości. Każdy, pełniący dotychczas funkcję starosty czy radnego dbał o realizowanie nowych zadań z najwyższa na ówczesne czasy starannością. Upływ czasu sprawił, że wiele zmieniło się w estetyce i funkcjonowaniu powstałych w ciągu tych 25 lat obiektów, ale wciąż służą one mieszkańcom. Należy pamiętać także, że powiat to nie tylko jednostka terytorialna. To także poczucie szczególnej więzi i przynależność do wspólnoty. Od początku wzmacniamy tożsamość poprzez szacunek do historii i ludzi.- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Na przestrzeni lat zmieniała się praktycznie każda sfera naszego  życia. Zmieniały się : szpital, drogi, szkolnictwo itd..

Prace nad reformą samorządową trwały wiele lat. Trzeba było wizji, konsekwencji i przekonania ówczesnej klasy politycznej, że tam na dole, także w Powiecie Ostrowskim, ludzie znają lepiej potrzeby wspólnot niż politycy z Warszawy. Wręczenie aktów powołania było tylko sumą wieloletniego procesu przygotowań do reformy i doświadczeń także z funkcjonowania powiatu w formie „ Specjalnej strefy usług publicznych w Nowym Sączu”. Reformę firmował wówczas rząd prof. Jerzego Buzka, który obecny był na gali, dzięki połączeniu wideo. Podczas połączenia ze Strasburgiem goście na sali usłyszeli kierowane do nich serdeczne gratulacje i życzenia.

* DSC_0144Z okazji jubileuszu szczególnym wyróżnieniem uhonorowano jedynych Radnych sprawujących mandat nieprzerwanie od 25 lat. Pamiątkową srebrną płaskorzeźbę otrzymał Paweł Rajski oraz Leszek Michalak. Wyróżnienie wręczył obecny Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

* DSC_0162

Z okazji Jubileuszu 25-lecia powiatu wydany został okolicznościowy medal autorstwa artysty plastyka Szymona Wasielaka. Na awersie przedstawia sylwetkę Wojciecha Lipskiego- pierwszego polskiego starosty ostrowskiego wraz konturem powiatu, a na rewersie herb. Starosta Ostrowski Paweł Rajski wraz z Przewodniczącym Rady uhonorowali samorządowców kolejnych kadencji.Obrady pierwszej kadencji jako radny senior rozpoczynał Eugeniusz Wojciechowski, który odebrał medal jako pierwszy.

* DSC_0174Srebrnymi medalami 25-lecia uhonorowani zostali kolejno starostowie, przewodniczący i członkowie Zarządu, czyli osoby funkcyjne poszczególnych kadencji. W I kadencji funkcje pełnili : Andrzej Dera – Starosta Ostrowski  (nieobecny na uroczystości),Piotr Walkowski -wicestarosta ostrowski, śp. Andrzej Finke członek zarządu powiatu (medal otrzymała córka zmarłego radnego), Tomasz Ławniczak - członek zarządu powiatu, Henryk Walczak - członek zarządu powiatu, Cezary Nowakowski - członek zarządu powiatu, Paweł Rajski- Wiceprzewodniczący rady, Jarosław Lisiecki -Wiceprzewodniczący rady (nieobecny na uroczystości ); pełniący funkcje w II kadencji : Włodzimierz Jędrzejak-  Starosta, Krzysztof Rasiak- wicestarosta, Piotr Walkowski-  wicestarosta, śp. Michał Wilczura-  przewodniczący rady ( medal otrzymała żona), Maria Kędzierska Jachimek-  Wiceprzewodnicząca Rady, Tadeusz Orzechowski - wiceprzewodniczący rady, Leszek Michalak- członek zarządu,  w III kadencji: Włodzimierz Jędrzejak- starosta, Krzysztof Rasiak- wicestarosta,  Piotr Walkowski oraz Mieczysław Szempiński- przewodniczący rady, Marek Michalczak-  wiceprzewodniczący rady, Marian Kocik- członek zarządu, Marian Pustkowski- członek zarządu, Leszek Michalak- członek zarządu, w IV kadencji : Paweł Rajski- Starosta, Tomasz Ławniczak-  wicestarosta, Andrzej Leraczyk- przewodniczący rady, Aleksandra Kierstein- wiceprzewodnicząca, Roman Pacholczyk-  członek zarządu, Jerzy Łukasz Walczak- członek zarządu, Andrzej Knopiński- członek zarządu ( nieobecny na uroczystości);

* DSC_0096

w V kadencji: Paweł Rajski- starosta,  Tomasz Ławniczak, Marlena Maląg oraz Roman Pacholczyk – wicestarostowie, Andrzej Leraczyk – przewodniczący, Karolina Dera- Szymańska- Wiceprzewodnicząca, Łukasz Mikołajczyk (nieobecny na uroczystości), Marek Ewiak- członek zarządu, Aleksandra Kierstein oraz Jerzy Łukasz Walczak- członek Zarządu tej kadencji.

* medale 1 gr

* medale 2 gr

* medale 3 gr

* medale 4 gr

* medale 5 grW VI kadencji funkcje pełnią: Paweł Rajski- Starosta, Roman Pacholczyk- wicestarosta, Piotr Walkowski – przewodniczący, Mirosław Nowacki i Karolina Dera Szymańska- Wiceprzewodniczący, Damian Grądzielewski, Dorota Hurna, Ryszard Pluciński, Maria Tomaszewska, Arkadiusz Wojtczak - członkowie zarządu.  

Ponadto medalami brązowymi uhonorowano obecnych radnych. Radnymi Powiatu Ostrowskiego I kadencji 1998-2002 byli: Maciej Dąbrowski, Maciej Dwornik, Irena Frąszczak, Witosław Gibasiewicz, Tomasz Gostomczyk, Jacek Jackowiak, Grażyna Kaźmierczak, Tomasz Kozłowski, Mariusz Leki, Ryszard Lubryka,  Czesław Muzyka, Barbara Nogala, Edmund Radziszewski, Marian Rybicki, Jolanta Siwak, Henryk Szcześniak, Danuta Szwedziak, Tomasz Ziąbka.  II kadencji w latach 2002-2006: Michał Bargiel, Jacek Bartczak, Agnieszka Zielińska, Henryk Siciński, III kadencji w latach 2006-2010: Stanisław Budzik, Marian Janicki, Sabina Klusak, Stanisław Krakowski;  IV kadencji w latach 2010-2014: Dariusz Bierła, Aneta Franc, Ewa Mielczarek, Józef Wajs;  V kadencji w latach 2014-2018: Joanna Glapiak, Władysław Jaśkiewicz, Józef Kozan, Sylwia Nowicka, Dariusz Pryczak, Kasper Smektała, Katarzyna Spiżak, Barbara Szymanowska, Ryszard Taciak; VI kadencji w latach 2018-2023: Dariusz Berek, Michał Ciupka, Zdzisław Jaźwiec, Anita Świątek, Rafał Walkow, Bartosz Ziółkowski.

* medale radniMedale wręczono także dla: Posła Jarosława Urbaniaka, Poseł Karoliny Pawliczak, Senator Ewy Mateckiej. W imieniu władz wojewódzkich Marszałka medal odebrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,  Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Wójt Gminy Ostrów Piotr Kuroszczyk, Wójt Sieroszewic Anatol Piaskowski, Jurgen Kooper z powiatu partnerskiego Sonneberg w Nieczech.

* medale parlamentarzysci i samorzadowcy

Medal otrzymała także Donata Kupczyk skarbnik powiatu ostrowskiego, pełniąca tą funkcję  niezmiennie od 25 lat.

* medale skarbnik

Z okazji jubileuszu na scenie wystąpili wokaliści młodego pokolenia na co dzień występujący w teatrach muzycznych. Osoby obdarzone wyjątkową barwą i siłą głosu. Ich talent pozwala nadać nowego charakteru znanym utworom. Na scenie wystąpiła Marta Burdynowicz i Marcin Januszkiewicz przy akompaniamencie Agnieszki Szczepaniak. Uroczystość utworem posągiem „Dzieci Sancheza’’rozpoczął Big Band Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcja maestro Roberta Matuszewskiego. A tanecznym krokiem, w tym przypadku tańcem klasycznym i współczesnym zaprezentowało się najmłodsze pokolenie reprezentujące Grupę Baletową Fantazja MDK kierowaną przez Bernadettę Matysiak. Na scenie można było zobaczyć Martę Mrowińską, Jesikę Srokę, Olgę Krzyżańską, Zofię Idzior, Martę Dembską oraz Martynę Sokołowską.

* DSC_0122Uroczystość zakończyła się toastem wzniesionym przez wszystkich dotychczasowych Przewodniczących Rady Powiatu Ostrowskiego oraz urodzinowym tortem. Było to sentymentalne spotkanie w większości dobrych znajomych, którzy tworzyli, tworzą i wspierają wielką powiatową rodzinę.

Zaproszeni goście złożyli wiele ciepłych życzeń i gratulacji. Za wszystkie słowa uznania serdecznie dziękujemy.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 159
DSC_0024.JPG DSC_0025.JPG DSC_0031.JPG DSC_0033.JPG DSC_0034.JPG DSC_0037.JPG DSC_0038.JPG DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG DSC_0055.JPG DSC_0055a.JPG DSC_0056.JPG DSC_0058.JPG DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG DSC_0046.JPG DSC_0050.JPG DSC_0053.JPG DSC_0054.JPG DSC_0064.JPG DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG DSC_0072.JPG DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG DSC_0087.JPG DSC_0088.JPG DSC_0104.JPG DSC_0089.JPG DSC_0091.JPG DSC_0092.JPG DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG DSC_0097.JPG DSC_0098.JPG DSC_0100.JPG DSC_0101.JPG DSC_0117.JPG DSC_0122.JPG DSC_0127.JPG DSC_0131.JPG DSC_0105.JPG DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG DSC_0109.JPG DSC_0110.JPG DSC_0111.JPG DSC_0152.JPG DSC_0132.JPG DSC_0137.JPG DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG DSC_147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG DSC_0151.JPG DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0158.JPG DSC_0160.JPG DSC_0162.JPG DSC_0168.JPG DSC_0174.JPG DSC_0179.JPG DSC_0187.JPG DSC_0188.JPG DSC_0200.JPG DSC_0201.JPG DSC_0210.JPG DSC_0233.JPG DSC_0234.JPG DSC_0237.JPG DSC_0259.JPG DSC_0191.JPG DSC_0196.JPG DSC_0198.JPG DSC_0260.JPG DSC_0261.JPG DSC_0262.JPG DSC_0264.JPG DSC_0265.JPG DSC_0266.JPG DSC_0267.JPG DSC_0268.JPG DSC_0269.JPG DSC_0270.JPG DSC_0271.JPG DSC_0272.JPG DSC_0273.JPG DSC_0274.JPG DSC_0275.JPG DSC_0278.JPG DSC_0283.JPG DSC_0284.JPG DSC_0286.JPG DSC_0290.JPG DSC_0292.JPG DSC_0295.JPG DSC_0296.JPG DSC_0298.JPG DSC_0301.JPG DSC_0309.JPG DSC_0313.JPG DSC_0320.JPG DSC_0330.JPG DSC_0291.JPG DSC_0335.JPG DSC_0340.JPG DSC_0341.JPG DSC_0342.JPG DSC_0343.JPG DSC_0348.JPG DSC_0350.JPG medale 1 gr.JPG medale 2 gr.JPG medale 3 gr.JPG medale 4 gr.JPG medale 5 gr.JPG medale parlamentarzysci i samorzadowcy.JPG medale radni.JPG medale skarbnik.JPG toast.JPG DSC_0035.JPG