Zakończyła się modernizacja drogi i budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Odolanowa do Bonikowa. To jedna z największych drogowych inwestycji powiatowych w 2023 roku.

* DSC_0341

Symboliczne oddanie inwestycji do użytku odbyło się 20 listopada 2023 roku. Modernizacja drogi Odolanów - Boników była bardzo wyczekiwaną od lat przez mieszkańców inwestycją drogową, podkreślali to niemal wszyscy biorący udział w okolicznościowym spotkaniu.

* DSC_0404

-,,Każda inwestycja w poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu cieszy, ta także. W budowę ścieżki i drogi zaangażowaliśmy środki ze sprzedaży powiatowych terenów inwestycyjnych i wszyscy jesteśmy zgodni, że są to dobrze spożytkowane pieniądze. Dziękuję także wszystkim, w szczególności parlamentarzystom za wsparcie w pozyskaniu funduszy rządowych na ten cel’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0404

Równolegle z budową ścieżki przeprowadzono modernizację nawierzchni jezdni. Jednak to ścieżka była najtrudniejszym pod względem inżynieryjnym przedsięwzięciem. Konieczne było przeprowadzenie procedury wykupu gruntów od wielu właścicieli, a sporych problemów przysparzał także wysoki poziom wód gruntowych. Ilość cieków wodnych wymuszała także konieczność budowy dodatkowych mostów tylko na potrzeby drogi dla rowerów.

* DSC_0279

Mimo tych trudności udało się zrealizować inwestycję, z której mogą już korzystać mieszkańcy. W ramach tego zadania nowy dywanik asfaltowy położony został na odcinku ok, 3,4 km jezdni. Przybyło ponad 3 km. asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 i 3 metrów na poszczególnych odcinkach. Wybudowano kilkaset metrów chodnika oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome i odwodnienie.

* DSC_0356

Cała inwestycja kosztowała ponad 7,5 mln zł.

-,,To bardzo rozbudowane zadanie na które udało się nam pozyskać dofinansowanie rządowe z funduszy Polski Ład w kwocie ok. 4,4 mln zł. A budżet powiatu wsparł to zadanie kwotą ok.3 mln złotych’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Ścieżka do Bonikowa rywalizuje z oddaną także w tym roku na odcinku Gorzyce Wielkie - Nabyszyce o tytuł najładniejszej drogi rowerowej. To co, było zmorą budowlańców: podtopione tereny, rzeczki, rozlewiska i zlokalizowanie pomiędzy starodrzewem są atutem dla oka uzytkowników. Ścieżka przebiega bowiem przez malownicze tereny Dolny Baryczy.

* DSC_0293

* DSC_0403

Podczas symbolicznego oddania do użytku zamiast przecinania wstęg przekazano na ręce sołtysów Bonikowa i Garek pamiątkowe tablice. Nową drogę poświęcił ks. proboszcz z Garek Czesław Jędroszka.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Roman Pacholczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski, Burmistrz Odolanowa Marian Janicki, Przewodniczący Rady Odolanów Janusz Szustkiewicz, Zastępca Burmistrza Jan Prokop. Radni Powiatowi Mirosław Nowacki, Andrzej Leraczyk, Józef Wajs, Rafał Walkow, Danuta Szewdziak. Radny Gminy Odolanów Jan Kowalski. Dyrektor Biura Minister Rodziny Marleny Maląg Anna Nawrot. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z współpracownikami. Sołtys Bonikowa Benedykt Tacik.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 41
DSC_0404.JPG DSC_0403.JPG DSC_0391.JPG DSC_0389.JPG DSC_0404.JPG DSC_0341.JPG DSC_0322.JPG DSC_0268.JPG DSC_0293.JPG DSC_0279.JPG DSC_0394.JPG DSC_0356.JPG