KPP w Ostrowie Wielkopolskim: Z myślą o służbie w Policji- uczennice klasy prawno-policyjnej odbyły praktyki w jednostce
Odkrywanie tajemnic munduru: Uczennice z Ostrowa Wielkopolskiego wkraczają za kulisy pracy policji
  • Spotkanie młodych aspirantek z funkcjonariuszami ostrowskiej policji.
  • Zajęcia przybliżające specyfikę służby i drogę do zawodu policjanta.
  • Współpraca szkoły z policją jako drogowskaz w edukacyjnej przyszłości uczniów.

W murach Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zagościła grupa przyszłych obrońców prawa. Uczennice z kierunku prawno-policyjnego Zespołu Szkół Ekonomicznych mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale i zrozumieć, co kryje się za codzienną pracą policjantów. Spotkanie to stanowiło niepowtarzalną okazję do odkrycia, jak z pasji do pomagania innym wykuć zawodową przyszłość.

W trakcie spotkań z funkcjonariuszami z różnych wydziałów, uczniowie mieli możliwość zadać pytania i dowiedzieć się więcej o realiach służby w policji. Te bezpośrednie rozmowy posłużyły nie tylko jako lekcja prawa i obywatelstwa, ale też jako inspiracja do dalszego kształcenia i rozwijania zainteresowań zawodowych.

Współpraca między Zespołem Szkół Ekonomicznych a Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim wykracza poza ramy zwykłych praktyk zawodowych - stanowi fundament budowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla młodych ludzi. Organizowane spotkania, warsztaty i sesje informacyjne pełnią rolę drogowskazu, pomagając uczniom w świadomym wyborze przyszłej ścieżki zawodowej.

Praktyki w ostrowskiej komendzie to nie tylko szansa na zdobycie cennych doświadczeń, ale też możliwość spojrzenia z bliska na codzienną pracę policjantów. Dla wielu uczestników mogły one stać się pierwszym krokiem na drodze do kariery w służbach mundurowych, otwierając przed nimi drzwi do świata pełnego wyzwań, ale i satysfakcji z niesionej pomocy innym.


Na podst. KPP w Ostrowie Wielkopolskim