Straż miejska zatrzymała wandali w Ostrowie Wielkopolskim
W ostatnich dniach Ostrów Wielkopolski stał się miejscem działań wandali, którzy zdecydowali się na dewastację miejskiego Amfiteatru. Na szczęście, ostrożne oko straży miejskiej szybko zareagowało, zatrzymując na gorącym uczynku młodych sprawców. W tym kontekście, warto przypomnieć, jak ważna jest wspólna troska o przestrzeń publiczną i jakie konsekwencje niesie za sobą lekceważenie tego obowiązku.
  1. Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymała młodocianych sprawców wandalizmu.
  2. Zniszczenia dotyczyły elewacji Amfiteatru i miały miejsce 12 oraz 15 lutego.
  3. Obiekt, będący świadkiem dewastacji, jest monitorowany.
  4. Wartość ostatniej modernizacji Amfiteatru wyniosła ponad 1,5 mln złotych, z czego znaczną część stanowiło dofinansowanie.
  5. Zachęca się świadków przestępstw do zgłaszania incydentów pod numerem 112.

W ramach swoich codziennych obowiązków, funkcjonariusze straży miejskiej wykazali się czujnością, zatrzymując sprawców aktów wandalizmu. "Trudno zrozumieć, czym kierują się młode osoby dokonujące tego typu dewastacji, czyniąc tym samym szkody wizerunkowe i finansowe właścicielom obiektów prywatnych, jak i miejskiej infrastruktury. Osoby dokonujące aktów wandalizmu zostały wylegitymowane" - wyjaśnia Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejsce, które padło ofiarą wandali, to Amfiteatr w Ostrowie Wielkopolskim. Nie tak dawno obiekt przeszedł gruntowną modernizację, która miała na celu nie tylko ulepszenie jego funkcjonalności, ale też przyciągnięcie większej liczby odwiedzających. Inwestycja, której koszt wyniósł 1 595 522,04 złotych, została wsparta kwotą 762 323,10 złotych w ramach dofinansowania. Modernizacja ta wpisuje się w szerszy projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej, który obejmował między innymi przebudowę Sali Sesyjnej i Ogródków Jordanowskich.

W kontekście tych zdarzeń, przypominamy, jak ważne jest zgłaszanie wszelkich obserwowanych przestępstw, w tym aktów wandalizmu. Każdy, kto jest świadkiem takich działań, może pomóc w utrzymaniu porządku w naszym mieście, dzwoniąc pod numer 112.

To przypomnienie o współodpowiedzialności za miejską przestrzeń może być inspiracją do tego, aby bardziej docenić i chronić lokalne dziedzictwo i infrastrukturę. Ostrów Wielkopolski, z jego modernizowanym Amfiteatrem i innymi przestrzeniami publicznymi, zasługuje na to, by być miejscem, w którym każdy mieszkaniec może czuć się bezpiecznie i dumnie.


Źródło: Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim