Ostrów Wlkp. walczy z bezdomnością zwierząt: czipowanie i sterylizacja w programie miejskim
Nasze miasto podjęło zdecydowane kroki w kierunku poprawy losu zwierząt bezdomnych oraz zapobiegania ich bezdomności. W ramach miejskiego programu wprowadzane są działania takie jak czipowanie, sterylizacja i kastracja zwierząt. To ważny krok w stronę odpowiedzialnej opieki nad naszymi mniejszymi braćmi.
  1. Uruchomienie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności.
  2. Bezpłatne zabiegi czipowania, sterylizacji i kastracji dla zwierząt domowych i wolno żyjących.
  3. Współpraca z lokalnymi gabinetami weterynaryjnymi w realizacji programu.
  4. Możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących.

Nasze społeczeństwo coraz częściej podkreśla znaczenie opieki nad zwierzętami. W tym duchu, miasto wprowadza program, który ma na celu nie tylko leczenie, ale i zapobieganie bezdomności zwierząt. Jak zaznacza prezydent Beata Klimek, "Los zwierząt nie jest nam obojętny. Każdego roku dokarmiamy, leczymy, ale i sterylizujemy i kastrujemy koty, które żyją wolno. W tym roku pragniemy zwiększyć środki na ten cel oraz wdrożyć nowe rozwiązania, które docelowo pomogą nam ograniczyć bezdomność zwierząt".

Aby skorzystać z bezpłatnego zabiegu, mieszkańcy powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego, gdzie po wypełnieniu odpowiedniego zgłoszenia, będą mogli wybrać jeden z gabinetów weterynaryjnych współpracujących z programem. Zabiegi są dostępne do dnia 13 grudnia 2024 roku, lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi to również ważny aspekt tego programu. Miasto finansuje zakup karmy dla kotów wolno żyjących, a osoby zajmujące się ich dokarmianiem mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru karmicieli i opiekunów. To pokazuje, że odpowiedzialność za naszych mniejszych przyjaciół jest wspólnym zadaniem całej społeczności.

Dodatkowe informacje na temat programu oraz sposobu korzystania z niego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. To ważne, aby każdy mieszkaniec, który pragnie pomóc lub skorzystać z programu, miał dostęp do pełnych i aktualnych informacji.

Wspólnymi siłami, poprzez takie inicjatywy, możemy sprawić, że nasze miasto będzie przyjaznym miejscem nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. To ważny krok w kierunku budowania społeczności, która żyje w harmonii z przyrodą i szanuje wszystkie jej aspekty.


Według informacji z: Urząd Miasta