Strategia nawożenia mineralnego kukurydzy

Kukurydza zaliczana jest do roślin o dość dużych wymaganiach pokarmowych, związanych z jednostkowym pobraniem makroelementów niezbędnych do wytworzenia 1 t ziarna. W związku z tym wymaga przeprowadzenia zbilansowanego zastosowania nawozów sztucznych. W przypadku kukurydzy zwykle P i K aplikowane jest przed siewem rośliny uprawnej, natomiast termin aplikacji azotu jest uzależniony od wielu czynników.

Pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę

Dość duże jednostkowe pobrania przez kukurydzę składników pokarmowych w połączeniu z dużą ilością biomasy wytwarzaną podczas okresu wegetacji powoduje, że wymaga ona intensywnego i zbilansowanego nawożenia NPK. Dodatkowo w uprawie kukurydzy niezbędne jest wykonanie nawożenia dolistnego oraz wdrożenie Technologii DSG.

Ile składników pobiera kukurydza

Składnik pokarmowy

N

P2O5

K2O

MgO

S

CaO

 Pobranie na 1t ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy

20-30

8-10

22-32

4-6

3-4

4-5


Z powyższej tabeli wynika, że kukurydza plonująca na poziomie 8 t ziarna z hektara pobiera z gleby do 256 kg N, do 80 kg P2O5 i do 256 kg K2O. Ilość wnoszonych składników pokarmowych w formie nawozów mineralnych powinna w pewnym stopniu rekompensować te ilości składników. Jednak w ogólnym rozrachunku należy uwzględnić dawkę makroelementów wnoszonych nawożeniem naturalny, jeżeli jest prowadzone oraz zasobność gleby. 

O nawożeniu kukurydzy można przeczytać więcej: https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/nawozenie-mineralne-kukurydzy/, a także dowiedzieć się z jakich nawozów warto korzystać, by uzyskać wysokie plony. 

Kiedy podać azot?

W kukurydzy jest możliwość zastosowania całej wyliczonej dawki azotu przed siewem lub jej podziała i połączenie kilku terminów, między innymi w jego trakcie oraz pogłównie. Jednym z częściej wybieranych rozwiązań jest aplikacja pełnej dawki N w jednym zastosowaniu przedsiewnym. Do tego celu rekomendowane są dwa nawozy: płynny roztwór saletrzano-mocznikowy (np. RSM) oraz Yara Nitroprotect. Oba nawozy zawierają 3 formy azotu amidową, amonową i azotanową, jednak różnią się wzajemnym udziałem poszczególnych form.

Yara Nitroprotect zawiera 33,6 % N, w trzech formach: amidowej (27,4% N), azotanowej (5,7% N) i amonowej (0,4% N). Produkt zawiera inhibitor nitryfikacji INSTINCT, który pozwala na utrzymanie wysokiej koncentracji azotu amonowego w glebie bez ryzyka jego znacznych strat. W efekcie czego azot może być pobierany efektywnie przez rośliny kukurydzy przez długi okres, pozwala to na właściwe odżywienie tym makroelementem bez konieczności aplikacji pogłównej. Yara Nitroprotect w przeciwieństwie do roztworu saletrzano-mocznikowego, nie wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych podczas aplikacji. Doświadczenia prowadzone w kukurydzy z wykorzystaniem Yara Nitroprotect wskazują jednoznacznie na przewagę tego produktu nad mocznikiem, która widoczna jest postaci wzrostu plonu ziarna.

W przypadku podziału pełnej dawki azotu na dwie części: pierwszą przedsiewną oraz drugą pogłówną. To drugą można podać w postaci RSM lub nawożenia mocznikiem z inhibitorem. Niezależnie od formy azotu zabieg ten należy wykonać maksymalnie do fazy 6. liścia kukurydzy.

Potas zawsze przed siewem

Aplikacja nawozu zawierającego potas jest standardem wykonywanym w zespole uprawek przedsiewnych. Bardzo dobrym źródłem K dla kukurydzy jest Alfa Potas, który zawiera 37% K2O. Produkt ten dodatkowo zawiera w swoim składzie siarkę, magnez i wapń. Wszystkie zawarte w nawozie składniki są w formie łatwo rozpuszczalnej w wodzie. Taki skład zwiększa efektywność wykorzystania potasu przez rośliny kukurydzy oraz wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin. 

Kiedy fosfor?

Fosfor podobnie jak potas może być również aplikowany przed siewem. Wówczas bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu wielkoskładnikowego Polifoska Plon + lub Alfa Suprofos 26. Takie działanie pozwala ograniczyć ilość prac wykonywanych w uprawie kukurydzy w dalszej części sezonu wegetacyjnego.

Alternatywą dla zastosowania przed siewem fosforu, jest jego wniesieni podczas siewu kukurydzy. W tym terminie zalecane są dwa nawozy fosforan amonu DAP, który zawiera 46% P2O5 oraz 18% azotu lub fosforan amonu MAP, który zawiera 52% P2O5 oraz 12% azotu. Zamiast fosforanu amonu można zastosować TrifosGran Premium (46% P2O5), który jest bardzo dobrym źródłem P dla wymagającej szybko tego składnika kukurydzy.