Ostateczny termin wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 31 maja

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinni pamiętać o zbliżającym się terminie wpłaty II raty opłaty. Nieprzekraczalny termin to 31 maja 2024 roku. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami.

  1. Termin wpłaty II raty mija 31 maja 2024 roku.
  2. Wpłat można dokonywać na wskazany numer rachunku bankowego.
  3. W tytule przelewu należy zawrzeć określone informacje.
  4. Nieprzestrzeganie terminu skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek uregulować II ratę opłaty do dnia 31 maja 2024 roku. Przypominamy, że zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do wygaśnięcia zezwolenia, a przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o nowe zezwolenie dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy, pod numerem: PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598. Adres urzędu to Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Wpłat można dokonać przelewem lub kartą na terenie urzędu.

W tytule przelewu prosimy zawrzeć informacje takie jak adres punktu sprzedaży oraz rodzaj zezwolenia (A/B/C). Przykładowy tytuł przelewu: „II rata opłaty za zezwolenie ABC na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktu przy ul. XXXXXX”.

Art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi jasno: w przypadku niedopełnienia obowiązku dokonania opłaty w terminach określonych w ustawie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa. Przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu: 625822119.


Źródło: Urząd Miasta