Centrum Innowacji Technologicznych powstanie w Ostrowie dzięki funduszom unijnym
Powiat Ostrowski zrealizuje nowoczesne Centrum Innowacji Technologicznych, które powstanie w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. Inwestycja, na którą pozyskano ponad 16 mln zł z funduszy unijnych, ma na celu edukację młodych ludzi w zakresie najnowszych technologii.
  1. Inwestycja w Zespole Szkół Technicznych.
  2. Pozyskano ponad 16 mln zł z funduszy unijnych.
  3. Powstaną nowe pracownie do robotyki i CNC.
  4. Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Podczas briefingu, który odbył się 29 maja 2024 roku, przedstawiono szczegóły projektu budowy Centrum Innowacji Technologicznych (CIT) w Zespole Szkół Technicznych. Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz powiatu oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Wybór miejsca i scenografii nie był przypadkowy – na tle starego robota, produkowanego kiedyś w ostrowskich firmach, zaprezentowano plany nowoczesnych pracowni wyposażonych w roboty.

"Od ponad pięciu lat funkcjonuje nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego – wzorcowa placówka edukacyjna. Ale świat ucieka nam do przodu. Potrzebne są nowe umiejętności i… konieczność kształcenia w tym kierunku. Centrum Innowacji Technologicznych jest odpowiedzią na zmieniający się świat. W sferze oświaty jest to największa inwestycja edukacyjna powiatu. Placówka dedykowana młodym ludziom, którzy mając dostęp do najnowocześniejszych technologii będą mogli przede wszystkim zdobyć solidną wiedzę" – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Projekt ma wartość ponad 23 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Władze powiatu intensywnie starały się o pozyskanie tych środków, co stało się możliwe po odblokowaniu funduszy unijnych przez nowy rząd. Przygotowanie projektu było wyścigiem z czasem, ponieważ termin składania wniosków był bardzo krótki. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

"Podstawowym warunkiem pozyskania tych środków była przebudowa a nie budowa od podstaw. Udało nam się CIT wpisać rozbudowę i to nastąpi, z tyłu już istniejącego budynku. Powstanie hala przemysłowa z segmentami do nauki, a w obecnej sali gimnastycznej znajdzie miejsca kilka pracowni do robotyki, CNC, sterowników" – wyjaśnił Radosław Torzyński, Wicestarosta Ostrowski.

Warto dodać, że CIT będzie wyposażone w nowoczesne urządzenia i technologie. Jak informuje Marcin Woliński z Wydziału Rozwoju, na same urządzenia i wyposażenie przeznaczono ponad 7 mln zł. Nowe pracownie będą dostępne nie tylko dla uczniów ZST, ale także dla innych szkół, co zwiększy możliwości edukacyjne w regionie.

Sławomir Szymanowski, nauczyciel ZST, podkreśla, że nowe centrum to szansa na realizację kierunków cieszących się dużym zainteresowaniem uczniów. Dyrekcja szkoły również potwierdza, że nowe pracownie umożliwią bardziej praktyczne podejście do nauki robotyki i innych zaawansowanych technologii.

"Obecnie mieliśmy tylko roboty prezentacyjne. To wyposażenie i miejsce nie spełniało warunków sali dydaktycznej, w której można było prowadzić zajęcia. A przecież jeśli dzieci mają się dobrze przygotować do pracy muszą mieć warunki, w których osobiście „dotkną” robotów, czasem je niezamierzenie zepsują po to by potem naprawić, umieć zaprojektować, sprawdzić czy działają, jeżdżą itd" – powiedziała Magdalena Wojtasz, Dyrektor ZST.

Inwestycja, która zostanie zrealizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Pieniądze na CIT są już zagwarantowane, zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu Powiatu Ostrowskiego.


Na podstawie: Powiat