Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim wczoraj, 13 lutego brali udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz bezpieczeństwa osób bezdomnych. Oprócz policjantów uczestniczyli w niej funkcjonariusze Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie wczorajszych działań mundurowi skontrolowali kilkadziesiąt miejsc, w których mogą przebywać bezdomni. Każdej napotkanej osobie mundurowi przekazywali informacje o możliwych pomocach. Pracownicy MOPS-u przeprowadzali rozmowy, w jakim zakresie potrzebna jest pomoc, z czego bezdomni utrzymują się. Sprawdzenia i ustalenia dotyczące bezdomnych przeprowadzono również w Schronisku św. Brata Alberta i Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas. Kontrolą zostały objęte m.in. ogrody działkowe, pustostany i dworzec kolejowy.

Przeprowadzona akcja wykazała, że na terenie Ostrowa Wielkopolskiego przebywa 51 bezdomnych. Większość korzysta z pomocy ośrodków zapewniających im opiekę.

Posiadanie przez różne instytucje pomocowe wiedzy na temat liczby bezdomnych jest niezbędne do podejmowania decyzji w celu ograniczania tego zjawiska i prowadzenia odpowiedniej polityki mieszkaniowej. Stąd udział w tej akcji przedstawicieli samorządów i ośrodków pomocy społecznej.

Z kolei dla takich organów jak Policja, Straż Miejska czy Straż Ochrony Kolei niezbędne jest posiadanie wiedzy o miejscach przebywania osób bezdomnych. Pozwoli to, zwłaszcza w okresie zimowym, kontrolować te miejsca i udzielić w razie potrzeby odpowiedniej pomocy.

Akcję liczenia osób bezdomnych organizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poprzednie takie badanie odbyło się dwa lata temu - wykazało ono, że w Polsce było ponad 33,4 tys. osób bezdomnych.