Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

26 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych dedykowane dla kierowców Komendy Powiatowej PSP oraz kierowców z jednostek włączonych do ksrg z terenu powiatu ostrowskiego. Szkolenie prowadzone było przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim st. sierż. Jakuba Byzię.

Podczas szkolenia policjant ruchu drogowego st. sierż. Jakub Byzia omówił aspekty prawne obowiązujące podczas kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, przemieszczania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych, zasady bezpiecznego poruszania się w kolumnie, zachowanie się innych kierujących wobec pojazdów uprzywilejowanych.

                Przedmiotowe szkolenie zawierało również panel dyskusyjny podczas, którego szczegółowo dyskutowane były przypadki zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie powiatu ostrowskiego oraz zdarzeń z pozostałych regionów kraju, ponadto szczegółowo omówiono:

- zasady bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

- omówiono najczęściej popełniane błędy przez kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

- postępowanie osoby kierującej pojazdem uprzywilejowanym  w przypadku kierowania ruchem drogowym przez osobę do tego upoważnioną,

- zasady zachowania kierowców pojazdów uprzywilejowanych na miejscu zdarzeń drogowych,

- omówiono zachowania innych kierujących wobec pojazdów uprzywilejowanych,

- przedstawiono zasady współpracy pomiędzy innymi służbami w trakcie zdarzeń drogowych.
 

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 38 funkcjonariuszy komendy PSP oraz kierowców z jednostek włączonych do ksrg z terenu powiatu ostrowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk

Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk, ogn. Piotr Kulas