Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Jak odpowiednio zabezpieczyć słuch podczas pracy?

Każdy pracownik powinien mieć dostosowany sprzęt do swoich potrzeb, tak aby praca, którą wykonuje, miała miejsce w odpowiednich do tego warunkach, z naciskiem na komfort i bezpieczeństwo pracownika. Ważne jest to, aby sprzęt, który otrzymuje od pracodawcy był dobrej jakości oraz spełniał wszystkie wymagania BHP. Jednym z elementów odzieży robotniczej, są słuchawki ochronne, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona słuchu pracownika, poprzez tłumienie i wyciszanie dźwięków w jego miejscu pracy.

Dopasowanie do uszu i głowy

Warto dobierając sprzęt skupić się na rozmiarze słuchawek - chodzi tu przede wszystkim, aby rozmiar był dopasowany indywidualnie do pracownika, tak, aby część przylegająca bezpośrednio do uszu, zakrywała je dokładnie, a same słuchawki w żaden sposób nie zsuwały się z głowy, co mogłoby w jakiś sposób narazić pracownika na uszkodzenie słuchu. Niedopasowanie sprzętu jest związane również z brakiem komfortu podczas pracy, przez co pracownik nie może skupić się na wykonywanym zajęciu, z powodu nadmiernego myślenia o przeszkadzającym hałasie.

Odpowiedni poziom wygłuszania

Słuchawki podczas pracy powinny oczywiście dobrze działać - sprzęt powinien być całkowicie wygłuszający wszelki hałas dochodzący np. z różnych maszyn lub urządzeń, przy których bezpośrednio pracuje pracownik. Słuchawki, które niedokładnie wygłuszają dźwięk lub tylko delikatnie go tłumią, narażają pracownika na uszczerbek na zdrowiu w postaci szumu w uszach, przytępienia słuchu, utracenia częściowego lub nawet całkowitego słuchu, jeżeli praca wykonywana jest podczas długiego okresu czasu i regularnie.

 Jakość wykonania

Warto zwrócić uwagę na to z jakiego materiału są wykonane słuchawki - jaka jest ich jakość, aby nie dochodziło do żadnych nieprzyjemnych skutków ubocznych, związanych z bezpośrednim używaniem ich np. przepoceniem lub przegrzewaniem się uszu. W rezultacie uszy mogą boleć pracownika i tak jak w punkcie wyżej - prowadzić to uszkodzenia słuchu.

Dlaczego jest to takie ważne?

Oprócz oczywiście samej ochrony słuchu, warto wspomnieć jakie inne negatywne skutki mają miejsce w przypadku złego uszczelnienia dźwięku podczas pracy. Zbyt duży hałas powoduje mobilizację całego organizmu: wzrasta poziom adrenaliny, poziom ciśnienia krwi i pojawia się próba lokalizacji źródła hałasu, jeżeli nie jest ona znana. Ważne jest oczywiście, aby słuchawki stosować cały czas podczas wydobywania się hałasu podczas pracy.

Warto również być świadomym, że:

  1. Leczenie osoby z uszkodzeniem słuchu jest o wiele (ok. 10 razy) droższe, od uniemożliwieniu pojawienia się danemu uszkodzeniu słuchu poprzez zaopatrzenie pracowników w odpowiedni sprzęt.
  2. Działanie hałasu na organizm ludzki jest tak szkodliwe jak działanie promieni radioaktywnych - to obrazuje jak bardzo jest to niebezpieczne.
  3. Możemy przyjąć tylko określoną dawkę hałasu. Codzienny pobyt w środowisku powyżej 85 dB zmusza do ochrony słuchu!
  4. Uszkodzeniu ulegają komórki słuchowe ucha środkowego, ale również i wewnętrznego. Komórki słuchu nigdy się nie regenerują. To oznacza, że raz uszkodzone, nie wrócą do stanu, w którym były przed nabytą niesprawnością.
  5. Zawodowe uszkodzenie słuchu od wielu lat jest na pierwszym miejscu na liście chorób zawodowych w Polsce. Co roku rejestruje się około 3000 nowych przypadków uszkodzenia słuchu, co sprawia, że jeden na trzech chorych z powodu pracy, to osoba z uszkodzonym słuchem. Dlatego tak bardzo ważną sprawą jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony słuchu, jeśli zachodzi taka konieczność.