Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Przypominamy, że do 30 września 2021 roku można składać wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie prac związanych z konserwacją, restauracją zabytków oraz roboty budowlane prowadzone przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu ostrowskiego. Wnioski rozpatrywane będą podczas przydzielania środków w roku 2022.

zdjecie

Dzięki powiatowym dotacjom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ostatnich latach odnowiono kilkanaście obiektów, wśród których były nie tylko budynki czy okazałe eksponaty ale także najmniejsze detale. Przed niszczeniem uratowane zostały m.in. wnętrza budynków, ołtarze w kościołach, krzyże, także te przydrożne, rzeźby, obrazy, figury czy dekoracje.

W bieżącym roku budżetowym Powiat Ostrowski przeznaczył 100 tys. zł na dofinansowanie kolejnych prac przy zabytkach.

Wszystkie prace powinny być zakończone do końca listopada, wtedy upływa termin rozliczenia dotacji. Wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego można składać do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim do 30 września.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/360/2014 z 29 października 2014 roku w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 14
art1 DSC_1013
  1. Wniosek o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przyz zabytku