Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią nareszcie udało się sfinalizować wyjazd dwóch ostatnich grup nauczycieli Zespołu szkół Specjalnych. Przeszkolone pod względem językowym, dobrze przygotowane merytorycznie uczestniczki pojechały do Schleusingen w pięknej Turyngii.

zdjecie

Szkolenia odbywają się w placówkach REHA - Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald (REHA); to nowoczesna, specjalistyczna placówka oferująca szeroki wachlarz usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych, w tym również intelektualnie. Jej główne hasło brzmi: zawodowa i socjalna rehabilitacja. Główne obszary działalności REHA, to:

- obszar Mieszkanie/życie – czyli oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), również intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek „domach”, które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać usamodzielnianie się;

zdjecie

- obszar Jakość w żywieniu – usługa cateringowa zgodna z zaleceniami dietetyków cechująca się znakiem jakości RAL;

- obszar Nauka – pod którym kryje się Państwowa Szkoła Specjalna Lindenschule, która aktualnie pod swoją opieką posiada 40 niepełnosprawnych uczniów, którzy uczą się oraz rozwijają umysłowo pod okiem specjalistów – pedagogów specjalnych;

- obszar Kształcenie / trenowanie – po pierwsze, orientacja zawodowa osób niepełnosprawnych psychicznie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy; po drugie, kształcenie zawodowe w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych psychicznie; po trzecie, usługi doradców zawodowych dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym;

zdjecie

- obszar Praca / wsparcie – czyli warsztaty, dzięki którym niepełnosprawni (również umysłowo) mogą rozwijać się zawodowo pod stałą i troskliwą opieką specjalistów.

- Centrum Wsparcia DOMINO – czyli specjalna placówka dla młodzieży i dorosłych z ciężkim upośledzeniem, którzy dzięki warsztatom dla osób niepełnosprawnych, częściowo się uczą, a częściowo kształcą zawodowo, przy nieodzownym wsparciu indywidualnych asystentów.

zdjecie

Nauczycielki ZSS Ostrów będą miały okazje poznać wszystkie te obszary, a po powrocie podzielić się zdobytymi doświadczeniami koleżankami i kolegami oraz wdrażać nowopoznane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 15 września, po szkoleniu grupa uczestniczek programu PO WER – nauczycielek z Zespołu szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim spotkała się z przedstawicielami dyrekcji Fundacji REHA. W spotkaniu wziął udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

ieniu odbytych dotychczas szkoleń pan Kai Michaelis – dyrektor Fundacji REHA wspólnie ze Starostą Ostrowskim wręczyli uczestniczkom certyfikaty potwierdzajace udział w projekcie.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 43
130921 lindenschule1 140921 domy1 140921 srw2 140921 warsztaty 150921 starosta10 150921 starosta1 150921 starosta10