Ranking organizowany rokrocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” ukazał informacje dotyczące szkół z całej Polski. W tym zestawieniu ostrowskie szkoły wypadły bardzo dobrze, mają powody do zadowolenia.

Powyższe zestawienie szkół ma na celu ułatwienie podjęcia ważnej decyzji dla uczniów i rodziców co do podjęcia dalszej ścieżki kształcenia. Opracowywane jest na bazie źródeł zewnętrznych, pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad oraz SIO – Systemu Informacji Oświatowej. W rankingu 2022 analizowane były wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

W zestawieniu ostrowskich Liceów na wyższej pozycji (w stosunku do roku ubiegłego, czyli przeskok z 339 na 307) znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego. W rankingu szkół w Wielkopolsce szkoła ta zajmuje 26 miejsce. Od kilku lat pozycja tego liceum utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie.

zdjecie

Dużego skoku w pozycji rankingowej dokonało również III Liceum Ogólnokształcące (z 555 pozycji w roku ubiegłym na 337 miejsce obecnie). W zestawieniu szkół w Wielkopolsce pozycja ta to miejsce 31, otrzymując tym samym Srebrną Tarczę.

zdjecie

- To już piąty znak jakości poziomu nauczania, którym moje liceum zostało wyróżnione w ostatnich latach. Jest to zasługa kompetentnej kadry pedagogicznej i ambitnych uczniów, którzy wybierają III Liceum jako szkołę, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi, którzy stają przed decyzją wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Zatem zachęcam do wyboru III Liceum Ogólnokształcącegomówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

W kategorii Techników – ostrowskich szkół, miejsce najwyższe uzyskało Technikum nr 5 ZSE  (miejsce 230), a w kategorii szkół w Wielkopolsce, miejsce 19.

zdjecie

- „W tym roku szkolnym Technikum Nr 5 w Zespole szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego odniósł wielki sukces zajmując w ogólnopolskim Rankingu Techników PERSPEKTYW 2022 wysoką 230 pozycję w kraju oraz wysoką 19 pozycję w Wielkopolsce. Jest tym samym najlepszą szkołą zawodową w Powiecie Ostrowskim. Od wielu lat nasza szkoła jest w grupie najlepszych techników w Polsce. W poprzednich latach uzyskaliśmy wielokrotnie tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY. W tym roku jest to nasz wielki sukces i z dumą przyjmujemy znak jakości SREBREJ SZKOŁY 2022 roku. Bardzo cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia, które jest pięknym zwieńczeniem wielkiej i trudnej pracy wykonanej przez nauczycieli i uczniów podczas pracy zdalnej w okresie trwającej pandemii” – powiedziała Beata Matuszczak dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

zdjecie

Zespół Szkół Technicznych - Technikum nr 1 usytuowało się na miejscu 299 miejscu w Polsce, a na 25 miejscu w zestawieniu szkół w Wielkopolsce, również otrzymując w rankingu pozycję Srebrnej Tarczy. Technikum nr 3 im. Ernesta Malinowskiego znalazło się poza klasyfikowaną 500 pozycją a 78 miejscu w Wielkopolsce.

Na wyniki szkół składa się wiele czynników, między innymi wkład pracy zarówno nauczycieli jaki i samych uczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

https://licea.perspektywy.pl
https://technika.perspektywy.pl

Rafał Kaczmarew

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 29
1_lo.jpg 3_lo.jpg zse.jpg zst1.jpg