Zakończył się konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 roku przeznaczony dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

W środę, 12 stycznia 2022 r.  Zarząd Powiatu Ostrowskiego rozdzielił dotacje dla organizacji pozarządowych w sferach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Do konkursu zgłosiły się 64 organizacje, które złożyły oferty związane z 98 zadaniami w 6 dziedzinach. W ubiegłym roku o dotacje na 87 zadań starało się 55 organizacji. Przed dwoma laty wnioski na realizację 108 zadań złożyło 70 podmiotów.

Najwięcej wniosków na realizację zadań w 2022 roku organizacje złożyły w sferach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Wnioski dotyczyły kolejno 39 i 35 zadań. Najmniej ofert (3) dotyczyło sfery nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Załączniki do uchwały w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na rok 2022 zawierające kwoty dotacji przyznane przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim (https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul-8009.html) oraz w załącznikach do artykułu.  

Dokumenty do wglądu poniżej w plikach do pobrania.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 45
INFORMACJE
  1. Uchwała ws. przyznania dotacji 2022
  2. Załącznik nr 1 - ZDROWIE 2022
  3. Załącznik nr 2 - BEZPIECZEŃSTWO 2022
  4. Załącznik nr 3 - SPORT 2022
  5. Załącznik nr 4 - KRAJOZNAWSTWO 2022
  6. Załącznik nr 5 - KULTURA 2022
  7. Załącznik nr 6 - EDUKACJA 2022