Już od ponad 5 lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. KMZB to aplikacja dzięki, której każdy może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Warto z niej korzystać i sygnalizować Policji zauważone nieprawidłowości.

Ponad 5 lat temu uruchomiona została Krajowa Mapa Zagroźeń Bezpieczeństwa na terenie województwa wielkopolskiego. Również mieszkańcy powiatu ostrowskiego w tym czasie zgłosili wiele nieprawidłowości, które w ich ocenie były uciążliwe lub wymagały podjęcia działań przez Policję. Za każdym razem wysłane zgłoszenie jest weryfikowane i sprawdzane przez policjantów. W wyniku tych czynności wiele ze zgłoszeń zostało potwierdzonych i definitywnie wyeliminowanych. Zdarzają się również zgłoszenia, które nie zostały potwierdzone.

Najczęściej zgłaszanymi sygnałami było: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją .

Ty zgłaszasz mobilnie, my reagujemy i razem pomagamy!

Ważne jest, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji, a sygnały mieszkańców funkcjonariusze sprawdzają i weryfikują. Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje prawne.

Jednocześnie przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112.
 

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html