30 lipca obchodzimy Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. Już dzisiaj funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzają działania oraz akcje profilaktyczne mające na celu przybliżenie procederu handlu ludźmi. Często ofiary handlu ludźmi, nie są świadomi, iż zostali ofiarami tego przestępstwa.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Zapamiętaj!

Jesteś w trudnym położeniu życiowym, dotychczasowe życie legło w gruzach….a do tego straciłeś pracę…., rozważasz wyjazd za granicę, znajdujesz ogłoszenie w Internecie !!!

Zanim spakujesz swój bagaż..

Zastanów się czy:

 • znasz język przynajmniej angielski w stopniu zrozumiałym?

 • znasz zwyczaje i kulturę państwa do którego się wybierasz?

 • w Polsce nie znajdziesz pracy dla siebie?

Pomyśl i sprawdź czy:

 • oferta pracy pochodzi z wiarygodnego źródła, od zaufanego pośrednika, może lepiej skorzystać z ogłoszenia oferowanego przez urząd pracy?

 • podmiot oferujący zatrudnienie istnieje, ustal jego siedzibę, adres?

 • czy warunki zawarte w ofercie pracy regulują zatrudnienie obcokrajowca na terenie danego kraju?

 • koniecznie dowiedz się czy będziesz ponosił dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem, załatwieniem mieszkania?

Zanim wyjedziesz...

 • ustal i zabierz ze sobą numer telefonu, adres Ambasady RP w danym państwie;

 • zrób koniecznie ksero swoich dokumentów: paszportu, dowodu osobistego itp.;

 • pozostaw swoim najbliższym aktualne zdjęcie, adres zamieszkania oraz zatrudnienia;

 • ustal w jaki sposób będziesz się z nimi kontaktował i jak często;

 • ustalcie wspólnie “tajne hasło”, które po wypowiedzeniu będzie znakiem, że jest coś nie tak, że źle się dzieje i potrzebujesz pomocy;

 • koniecznie się ubezpiecz.

Zapamiętaj!

 • nigdy nie udostępniaj swojego paszportu, dokumentów innym osobom choćby pod pozorem zameldowania lub spisania umowy;

 • w przypadku gdy oferta pracy budzi twoje wątpliwości nie decyduj się na jej podjęcie;

 • pracodawca, pośrednik nigdy nie powinien brać od Ciebie pieniędzy za pośrednictwo;

 • aby umowa o pracę była sporządzona w zrozumiałym dla Ciebie języku, NIE PODPISUJ rzeczy których nie rozumiesz!

Więcej informacji na temat przestępstwa handlu ludźmi można przeczytać na stronie https://handelludzmi.eu