Uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego od 15 listopada br. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ósmej edycji Funduszu „TECHNO – GRANT”.

Celem Funduszu „TECHNO-GRANT” jest wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, w realizacji ich pomysłów technicznych a także uzyskanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz umożliwienie zaprezentowania się tychże uczniów i ich pomysłów pracodawcom. Wspomniany projekt ma na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywności i innowacyjności.

* techno-idea (2)

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie będą mogli składać wnioski w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie po 3 wnioski w każdej z 3 ustanowionych kategorii określonych w regulaminie.

Dyrektorzy szkół do 23 grudnia zaakceptowane przez siebie wnioski składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w zamkniętych kopertach z oznaczeniem szkoły i dopiskiem TECHNO-GRANTY.

W ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, projekty badawcze, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, ochrony środowiska, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, telekomunikacji, geodezji i kartografii, transportu, technologii chemicznej, technologii drewna, architektury, ogrodnictwa.

Informacja o nagrodzonych pracach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego do końca kwietnia 2024 roku.

Pełna treść regulaminu wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie Powiatu Ostrowskiego w zakładce ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, nr tel. 62 737 84 72 oraz 62 737 84 87.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 17
DSC_0912.JPG techno-idea (2).JPG Bioniczna proteza ręki - technokreator I (6).JPG