Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objęły patronat nad klasami z rozszerzoną geografią w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki podjętej współpracy klasy z rozszerzoną geografią będą miały możliwość korzystania z oferty badawczo-dydaktycznej, w tym również z pracowni, laboratoriów, sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych.

* IMG-20231114-WA0035

Podpisane porozumienie daje również możliwości uczestnictwa w organizowanych zajęciach otwartych i pracach badawczych oraz udzielanego wsparcia merytorycznego w przypadku wyróżniających się uczniów, a także zapewniona zostanie pomoc i opieka merytoryczna ze strony pracowników i doktorantów w różnych formach aktywności edukacyjnej organizowanej przez szkołę.

13 listopada 2023, w ramach współpracy, pierwsza z klas o profilu matematyczno-geograficznym wzięła udział w zajęciach na uczelni. Uczniowie odwiedzili Muzeum Ziemi z unikalnymi zbiorami największych polskich meteorytów oraz kolekcjami minerałów i skamielin. Młodzi geografowie z III LO zwiedzili również cały Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, poznając najważniejsze miejsca, słuchając ciekawostek o kierunkach studiów, wyjazdach, praktykach i wymianach studenckich, perspektywach zawodowych absolwenta wydziału, a nawet o planie zajęć czy strefach relaksu dla studentów.

Częścią wizyty na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu był spacer po lapidarium, czyli ogrodzie skalnym zlokalizowanym obok budynku Instytutu Geologii - z działami: kamień w przyrodzie, w architekturze i rzeźbie, w budownictwie drogowym i kamień użytkowy. Na koniec, po wysłuchaniu ciekawostek o upadku meteorytu w północnej części Poznania 5 tysięcy lat temu, uczniowie pojechali na zajęcia terenowe do Rezerwatu Przyrody Meteoryt Morasko, gdzie obejrzeli kratery po upadku fragmentów meteorytu, które dzisiaj są wypełnione wodą, tworząc jeziora pochodzenia meteorytowego.

* IMG-20231114-WA0025

- Jako dyrektor szkoły i nauczyciel geografii - cieszę się, że szkoła może poszczycić się podpisanym porozumieniem, ponieważ współpraca może przynieść ogromne korzyści naszym uczniom, którzy będą mogli w sposób praktyczny i doświadczalny zgłębiać wiedzę geograficzną. Współpraca ma również wpłynąć na doskonalenie praktycznych umiejętności dydaktycznych i interpersonalnych kadry szkoły. Warto podkreślić, że obecnie w III Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje aż 9 klas z rozszerzoną geografią, uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Geograficznej i konkursach geograficznych na szczeblu kraju, województwa i powiatu. Tylko w minionym roku uczniowie III LO odnieśli ogromne sukcesy geograficzne w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a uczeń naszej szkoły – Jan Potaśniczak został najlepszym geografem w Wielkopolsce – powiedział dyrektor III LO Przemysław Zimniak.

Porozumienie podpisali prorektor uczelni ds. studentów i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski oraz dyrektor III LO Przemysław Zimniak.

Dodał(a): Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Odwiedzin: 106
IMG-20231114-WA0001.jpg IMG-20231114-WA0009.jpg IMG-20231114-WA0011.jpg IMG-20231114-WA0012.jpg IMG-20231114-WA0016.jpg IMG-20231114-WA0019.jpg IMG-20231114-WA0020.jpg IMG-20231114-WA0025.jpg IMG-20231114-WA0027.jpg IMG-20231114-WA0029.jpg IMG-20231114-WA0030.jpg IMG-20231114-WA0035.jpg